Estratègia Empresarial

Què és la internacionalització de l'empresa?

08-03-2021

Erik Plana

Director del departament de Management Estratègic

Accedir al perfil

Una de les estratègies a les quals recorren més habitualment les empreses a l'hora de definir estratègies de creixement és la internacionalització. És un concepte que està molt en voga.  S'utilitzen, moltes vegades indistintament, conceptes com a internacionalització, globalització, exportació, etc. Per tant, què és el que s'entén per internacionalització de l'empresa?

En el marc empresarial, la internacionalització és l'acte de desenvolupar una o més activitats més enllà d'una frontera nacional. Res nou em direu; no obstant això, en termes operatius, internacionalitzar-se és extremadament complex i requereix molt temps i inversió financera per a tenir alguna possibilitat d'èxit. 

Hi ha quatre tipus bàsics d'empresa internacional:
- negoci internacional: una empresa es converteix en internacional tan aviat com desenvolupa la seva activitat en un país diferent al seu. El primer pas sol ser exportar, és a dir, vendre els seus productes en països estrangers, ja sigui directament o a través d'un intermediari. Aquestes vendes poden ser realitzades puntualment, o de manera regular, però en qualsevol cas es tracta únicament de vendre a l'estranger.
- l'empresa multinacional: com el seu nom indica, la multinacional està establerta en diversos països diferents; cada filial de l'empresa present en aquests països té un cert grau d'autonomia i gestiona la majoria dels aspectes de l'empresa d'acord amb els estàndards del país en qüestió;
- l'empresa transnacional: l'empresa transnacional opera en diversos països, però també integra en la seva estratègia elements de subcontractació, optimització de costos salarials, beneficis fiscals (per posar un exemple d'això últim, Google que ha establert la seva seu europea a Europa a Dublín, Irlanda);
- l'empresa global: en certa manera l'última etapa d'una empresa en el camí cap a la internacionalització. El mercat d'aquesta empresa és el món sencer; la seva producció és homogènia i estandarditzada a tot el món.

La inversió que requereix cadascun dels tipus d'internacionalització va augmentant exponencialment. La inversió necessària per a exportar no és ni molt menys tan alta com la que requereixen els altres tipus d'internacionalització, però al mateix temps la penetració que aconseguirà l'empresa en un mercat en el qual simplement exporta és molt de menor. En tot cas podria parlar-se d'un primer pas en una estratègia d'internacionalització i la forma més senzilla de fer-ho.

La internacionalització té diversos components clau. Es tracta d'un procés que es desenvolupa al llarg del temps, que va evolucionant per diverses fases. És un procés, per tant, que necessita una adequada preparació.
Aquest procés afecta de manera directa a l'activitat de l'empresa, al seu funcionament, la seva estructura, la seva manera d'operar en general.

Però la internacionalització té molts avantatges, entre elles: 
•    Ampliar el mercat i augmentar les vendes: nous territoris signifiquen noves oportunitats de diversificació. Els nostres productes poden tenir fins i tot major acceptació en un mercat estranger que en el nacional. La internacionalització també permet aconseguir economies d'escala.

•    Estar prop dels seus mercats: no sols estan a un pas dels seus consumidors, sinó que s'eliminen despeses extra, com a aranzels, transport del producte, pagament a intermediaris comercials i, per si no fos prou, la presència en un altre territori dóna millor retroalimentació sobre el que el seu nou públic vol i cerca.

•    Augmentar l'oferta de recursos: un país nou ofereix  recursos que poden ser difícils d'aconseguir a casa, des de programari o maquinària fins a matèria primera o recursos humans específics. Pot ser una oportunitat per a estalviar en uns certs aspectes de l'operativa i aconseguir noves i millors solucions.

Diversificar riscos. Vendre en diferents mercats disminueix la dependència dels cicles econòmics del mercat local: es redueix la vulnerabilitat davant les crisis locals.

•    També és un factor real de competitivitat. En obrir-se internacionalment, l'empresa guanya visibilitat.

•    Potenciar el reconeixement de marca: a vegades, la sola presència d'una marca en territori estranger enriqueix la seva reputació.

•    Finalment, la internacionalització permet que les empreses en creixement s'enfrontin a una nova competència, la qual cosa les empeny a accelerar encara més els seus processos d'innovació.

Les dades de la internacionalització a Espanya mostren que només un 4% de les empreses espanyoles realitza vendes en l'exterior de manera recurrent. A més, se sol fer en molt pocs països, ja que la mitjana de mercats exteriors està en 2,4 països. El potencial de desenvolupament internacional per a les empreses espanyoles és molt alt comparat amb la resta dels països del nostre entorn. S'estima que, de les empreses que porten en mercats exteriors més de 10 anys, només el 33% ha tingut èxit.

La resta falla principalment per dos motius. 
El primer és l'efecte fatiga, és a dir, abandonar el procés després de dos o tres anys. 
I el segon és per invertir en zones inadequades per a l'empresa per no realitzar correctament les fases d'anàlisi interna i planificació estratègica.
El procés d'internacionalització comporta uns passos complexos per a les empreses. És una decisió que es prolonga bastant en el temps i en la qual cal invertir recursos. Però els avantatges que es poden obtenir d'ell compensen tot l'esforç si s'implementa de manera adequada.

Vol internacionalitzar la seva empresa? Li proposem acompanyar-li en aquesta aventura. Contacti amb nosaltres.

També et pot interessar

Descarrega't la brochure de CEDEC

Equipo CEDEC

08-09-2021

Descarrega't la brochure de CEDEC

En CEDEC som experts en gestió estratègica. Des de 1965, tenim una sola missió que ha romàs inalterable després dels canvis que ha experimentat el món al llarg de tots aquests anys: acompanyar a l'empresari en el camí cap a l'Excel·lència Empresarial per a aconseguir les seves metes personals i professionals. Hem...

L'obligada adaptació de la distribució. Els dark store o magatzem fosc

Germán Arribas y Juan Sánchez

01-09-2021

L'obligada adaptació de la distribució. Els dark store o magatzem fosc

La crisi pandèmica ens ha obligat a tots a adaptar-nos a una nova realitat de vida. Les accions més comunes de les nostres vides, com fer la compra, es van veure absolutament alterades. Aquesta situació provoco que les empreses de distribució haguessin d'adaptar-se a una forma diferent de demanda. Si bé és cert, que la formula ja estava inventada i en...

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.