Finances
Corporatives

Créixer sobre unes bases sòlides per arribar més amunt

Competitivitat amb les finances a favor.

Totes les empreses han de tenir una forta visió de conjunt sobre el model de negoci i les característiques de la seva solvència financera, així com d’ingressos i de liquiditat. Els diners han de jugar a favor del negoci per ampliar les possibilitats competitives i personals dels propietaris.

El control sobre les finances és el que permet executar accions d’innovació, d’anticipació o de desenvolupament. Si amb el coneixement i el control no és suficient, s’ha de produir una transformació. Si no, es molt difícil introduir plans d’acció concrets que possibilitin impactes realment transformadors.

Què fem per vostè i per la seva empresa a CEDEC Finances Corporatives?

Som la primera referència dels nostres clients a l’hora d’obtenir un control clar sobre tot el seu entorn financer i la seva liquiditat. CEDEC Partner Finances Corporatives és un equipo format per especialistes que actuen sobre les àrees més sensibles i de més risc o impacte de cada negoci i família empresària.

Executem plans econòmics i millorem el model de finances operatives i estratègiques.

Aportem totes les capacitats existents per l’execució i el management financer, el control de gestió i els indicadors d’activitat. A més de tot el necessari per la presa de decisions i la millora del model d’ingressos, l’estratègia del negoci i els rendiments de la propietat.

Marges, relacions bancàries, fluxos de caixa, beneficis, deutes, actius, rendiments, costos... Tot gira entorn un objectiu: obtenir una base sòlida on l’empresa sigui forta i la visió de la propietat pugui desenvolupar-se tant a curt com a llarg termini.

El control de les finances és imprescindible per aconseguir el creixement empresarial:

Les característiques dels diners no es poden deixar a l’atzar.

Sabem que cada negoci té les seves complexitats pel que fa als diners. No s’ha d’improvisar ni prendre decisions sense un coneixement profund que pugui portar a escenaris poc favorables pel seu negoci o la seva família. L’examen i control de finances és un element estratègic i tècnic de gran rellevància per la propietat de l’empresa.

Com a dirigent d’un negoci, necessita una visió clara de la situació actual i de les futures perspectives, per prendre les mesures més oportunes sobre tot el que afecti el rendiment, la solvència i la reinversió, així com per millorar el model competitiu.

Sense una visió clara no es poden prendre decisions estratègiques d’oportunitat ni tenir control sobre els riscos. A CEDEC tenim cura de tots els aspectes de les finances corporatives.

CONTACTAR

I recordi

  1. La visió de conjunt és primordial per definir el model d’empresa i les seves característiques més essencials.
  2. Amb un control complet sobre l’estat financer de la seva empresa, els propietaris tenen més marge per innovar i desenvolupar-se.
  3. Res relacionat amb les finances corporatives es pot deixar a l’atzar. La improvisació és contraproduent en aquest àmbit.

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.