Estratègia 
Empresarial

La creació de valor requereix nous enfocaments.

No competeixen les empreses, competeixen els models de negoci.

Innovació de productes i relació amb el client, nous processos i models, fi de cicle de productes o persones clau, competència, globalització i canvis tecnològics... Les noves maneres de fer negocis desafien les estratègies i operatives tradicionals. En aquest context, l’estratègia es més necessària que mai i marxa la diferència entre guanyar i perdre. Ser reactiu ja no és suficient en una era on l’anticipació és la base dels negocis.

Durant el dia a dia d’un negoci familiar és molt difícil crear conceptes i estratègies innovadores. La falta de perspectiva i de temps propicien reflexions que condueixen cap a solucions assimilades per la competència o estratègies que no són suficients.

Si la competència crea valor al negoci i vostè no, la seva pròpia passivitat està jugant a favor de la competència. Per això, l’estratègia és, per sobre tot, un acte de responsabilitat amb un mateix i amb l’empresa.

Què fem per vostè i per la seva empresa a CEDEC Estratègia Empresarial?

Accelerem el canvi a les organitzacions que afronten reptes evolutius, desenvolupen idees de negoci o que es troben en un escenari complex que requereix una gran coordinació de recursos i enfocaments.

Aportem nous enfocaments estratègics tant en situacions de marca o negoci com d’operativa, amb l’objectiu de desenvolupar-se i generar valor. A la vegada, convertim les estratègies en accions operacionals que, finalment, executen els plans.

Definim línies estratègiques que combinen la visió del propietari amb el desenvolupament de l’avantatge competitiu, diferenciant-se així de la competència. Ens enfoquem als objectius a mig i llarg termini, l’execució dels plans d’acció, l’assignació de recursos i els sistemes de control que permetran la consecució dels objectius.

Crear el seu espai de vida i el seu futur.

Una empresa pot desenvolupar les seves virtuts actuals fins el límit de les pròpies capacitats de qui ho dirigeix. No obstant, els coneixements i experiències que podem acumular tenen un límit. En moments així, és necessari disposar de patrons de referència.

A l’empresa, hi han de conviure dues operatives ben diferenciades: la del dia a dia i la de la construcció del futur. Molts negocis disposen d’elements que, en el seu moment, els feien competitius, però que actualment han quedat assimilats per l’entorn i la innovació de models.

A CEDEC creem valor per la seva empresa, protegint la continuïtat i actuant sobre models de negoci que requereixen una actualització de la seva competitivitat estratègica.

CONTACTAR

I recordi

  1. Una bona estratègia marcarà la diferència entre guanyar o perdre. En un mercat tan competitiu, l’anticipació és la clau.
  2. És imprescindible actualitzar els nostres coneixements constantment. Investigar nous patrons de referència ens ajudarà.
  3. S’ha de saber diferenciar entre l’operativa del dia a dia i la de la construcció de futur, per marcar i aconseguir els objectius de l’empresa. Comprendre bé l’entorn competitiu i el cicle de vida del negoci és el que proporciona les estratègies mare.

 

El valor de la informació

Rebi mensualment per e-mail articles i vídeos amb informació sobre gestió estratègica empresarial.

Subscrigui’s a la nostra Newsletter Informe Empresarial CEDEC.