L’operativa de CEDEC

El nostre treball en qualsevol empresa implica un avanç, un progrés continuat en el temps que va cobrint etapes fins a aconseguir l'Excel·lència. Tots els departaments de CEDEC estan formats per equips de professionals altament qualificats i amb gran experiència en la gestió empresarial.

Durant tot el procés, un Comitè de Projectes format per experts de totes les àrees de gestió, supervisa de manera permanent i diària totes les actuacions i assegura l'eficàcia i rendiment de les nostres intervencions. Cada intervenció està tutelada en directe per un membre del Comitè de Projectes (Business Coach) i que està a disposició permanent del client.

Fent clic en el gràfic poden veure una descripció més detallada del funcionament de cadascun dels nostres Departaments.

Aliances Empresarials

Sempre presents al costat de l'empresari

Comprendre l’empresari, la seva realitat i la seva situació per concretar aliances encaminades cap a l’èxit i l’Excel·lència empresarial.

Coaching Empresarial

Suport executiu i inspiració pels clients CEDEC

 

Per a ajudar els nostres clients a aconseguir l'Excel·lència Empresarial, aquest departament posa a la disposició dels empresaris les millors pràctiques. Solament els clients de CEDEC tenen la possibilitat d'accedir permanentment a la revisió de la seva gestió estratègica.

Relacions Empresarials

Una conversa que ens apropa a vostè

Els nostres Delegats de Relacions es dirigeixen als empresaris per a comprendre el seu dia a dia, la seva estratègia i l'evolució desitjada amb l'objectiu de definir una col·laboració mútuament beneficiosa.

Relacions institucionals

Toda la experiencia de CEDEC a su alcance

A petició de molts empresaris, i per a enfortir la seva presència en el territori, CEDEC crea aliances estratègiques amb associacions i federacions empresarials per a la realització de conferències, reunions de treball i webinars

Anàlisi i Projectes

Analitzar per a saber més i decidir millor

Els nostres Analistes formen un equip de professionals altament qualificat i experimentat, que és capaç de comprendre la realitat dels empresaris i els desafiaments del seu entorn.

El diagnòstic empresarial inclou una anàlisi completa de l'activitat de l'empresa, les incidències del seu funcionament en els objectius de l'empresa, les millores possibles i la proposta d'un pla d'acció concret i detallat.

Desenvolupament de Projectes

Orientació cap als resultats

Gràcies a la seva visió i experiència, els nostres Responsables de Projectes s'integren en l'equip de l'empresa client i treballen amb l'empresari per a desenvolupar els seus projectes.

Mentoring Executiu

Consolidar i desenvolupar els assoliments

Els nostres Assessors Empresarials acompanyen als empresaris durant els 12 mesos que segueixen a la intervenció, amb la finalitat de consolidar els projectes posats en marxa. Aquest servei garanteix l'assistència necessària en qualsevol moment.

Auditoria de Qualitat

Compromís amb la satisfacció

Amb l'ànim de perpetuar els beneficis de la nostra col·laboració, verifiquem el grau d'integració dels processos en el dia a dia de l'empresa i en la seva cultura organitzacional.

Per a això, efectuem anualment una Auditoria de la Norma CEDEC de Qualitat Empresarial. En elles, exposem el grau d'aprofitament i el valor aportat en cadascuna de les seves àrees operatives. L'auditoria dóna lloc al Certificat de Norma CEDEC, reforçant així la qualitat i la imatge competitiva del seu negoci.

Comitè de Projectes

El treball en equip converteix les seves aspiracions en avantatges competitius

Un equip de professionals que combinen talent, experiència, coneixement i creativitat supervisen el treball de camp que tots els nostres especialistes realitzen a la seva empresa.

El Comitè de Projectes actua tant en la fase analítica, com en l'executiva i estratègica, no sols com a suport, sinó com a guia cap als objectius fixats amb l'empresari.

Programes d’Excel·lència

CEDEC acompanya els empresaris després de la intervenció, amb la finalitat de consolidar els projectes posats en marxa, analitzar permanentment la seva situació, actualitzar la seva gestió i guiar-los en el camí cap a l’Excel·lència Empresarial.

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.