Un procés de funcionament
únic en el mercat

L’operativa de CEDEC

El nostre treball en qualsevol empresa implica un avanç, un progrés continuat en el temps que va cobrint etapes fins a aconseguir l'Excel•lència. Tots els departaments de CEDEC estan formats per equips de professionals altament qualificats i amb gran experiència en la gestió empresarial.

Durant tot el procés, un Comitè de Projectes format per experts de totes les àrees de gestió, supervisa de manera permanent i diària totes les actuacions i assegura l'eficàcia i rendiment de les nostres intervencions. Cada intervenció està tutelada en directe per un membre del Comitè de Projectes (Business Coach) i que està a disposició permanent del client.

El nostre mètode

ALIANCES EMPRESARIALS

Comprendre l’empresari, la seva realitat i la seva situació per concretar aliances encaminades cap a l’èxit i l’Excel•lència empresarial.

Relacions Empresarials

Els nostres Delegats de Relacions es dirigeixen als empresaris per a comprendre el seu dia a dia, la seva estratègia i l’evolució desitjada amb l’objectiu de definir una col•laboració mútuament beneficiosa.

Relacions Institucionals

A petició de molts empresaris, i per a enfortir la seva presència en el territori, CEDEC crea aliances estratègiques amb associacions i federacions empresarials per a la realització de conferències, reunions de treball i webinars.

COMITÈ DE PROJECTES

Cada intervenció està sota la responsabilitat d’un Comitè de Projectes per a avaluar el progrés i assegurar els mitjans necessaris per a implementar-lo amb la finalitat d’assegurar la satisfacció del client.

Anàlisis & Projectes

Els nostres Analistes formen un equip de professionals altament qualificats i experimentats, capaç de comprendre la realitat dels empresaris i els reptes del seu entorn.

El diagnòstic empresarial inclou un anàlisi complet de l’activitat de l’empresa, les incidències del seu funcionament en els objectius de l’empresa, les millores possibles i la proposta d’un pla d’acció concret i detallat.

Desenvolupament de Projectes

Gràcies a la seva visió i experiència, els nostres Consultors s’integren a l’equip de l’empresa client i treballen amb els empresaris per a desenvolupar els seus projectes.

PROGRAMES D’EXCEL•LÈNCIA

CEDEC acompanya els empresaris després de la intervenció, amb la finalitat de consolidar els projectes posats en marxa, analitzar permanentment la seva situació, actualitzar la seva gestió i guiar-los en el camí cap a l’Excel•lència Empresarial i gaudir de ser empresari.

Mentoring Executiu

Els nostres Assessors Empresarials acompanyen els empresaris durant els 12 mesos que segueixen la intervenció per tal de consolidar els projectes posats en marxa. Aquest servei garanteix l’assistència necessària en qualsevol moment.

Coaching Empresarial

Per ajudar els nostres clients a aconseguir l’Excel•lència Empresarial i gaudir de ser empresari, aquest departament posa a disposició dels empresaris les millors pràctiques. Només els clients de CEDEC tenen la possibilitat d’accedir permanentment a la revisió de la seva gestió estratègica.

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.