Anticipació
& Risk Management 

Assegurar el futur des del present

Vivim en un escenari incert, complex i reptador.

Els ràpids cicles econòmics o personals, les evolucions de fons estratègic-empresarial i els nous models de competència altament professionalitzada provoquen situacions de risc en negocis que, fins el moment, es consideraven plenament consolidats.

En un entorn tan volàtil, una sola omissió estratègica pot desestabilitzar la trajectòria d’una empresa familiar o generar situacions de crisi. A més, la identificació de riscs és complexa i es pot ramificar en situacions operacionals o de governança. Circumstàncies especials que, sovint, provenen d’entorns estratègics o cicles personals de difícil origen o interpretació. L’agilitat i temps amb el qual s’anticipin i evolucionin són factors clau del seu èxit empresarial.

Què fem per vostè i la seva empresa a CEDEC Anticipació & Risk Management?

Ja sigui sobre situacions o processos de negoci, com sobre estratègies de model, a CEDEC avaluem tots els possibles riscos i amenaces que puguin afectar la permanència i solvència de la seva empresa.

Mitjançant l’anàlisi d’entorn, de sistema, operatiu o financer, actuem per transformar la seva organització en esquemes d’anticipació i prevenció d’amenaces o crisis potencials. Posteriorment, definim les estratègies o alternatives i executem els procediments de protecció que serien necessaris per prevaldre o situar el seu negoci al capdavant d’una gestió eficient i segura.

Anàlisi

Entorn.
Sistema.
Operativa.
Finances.

Prevenció

Creació d’esquemes d’anticipació i prevenció d’amenaces o crisis.

Marc Estratègic

Definició d’Estratègies o alternatives.

Execució

Implementació de procediments de protecció.

Res ha d’afectar ni al focus de l’estratègia ni a la viabilitat del negoci familiar.

Gràcies a la nostra experiència nacional i internacional en multitud de situacions i reptes de l’empresa familiar, podem oferir-li una experta visió i perspectiva. Proporcionem solucions individualitzades i escenaris alternatius que permetin contrarestar o reduir l’impacte negatiu que amenaci la trajectòria i esforç dels seus propietaris.

Aportem i executem tots els plans d’acció que permetin el desenvolupament i solvència de les societats a través del temps.

Contra la incertesa, coneixement. A CEDEC definim escenaris alternatius perquè vostè aprofiti les oportunitats i prevegi adversitats.

CONTACTAR

I recordi

  1. La falta d’estratègia pot comportar una crisi, per desestabilització de la trajectòria de l’empresa familiar. Per evitar-ho, la clau és l’anticipació.
  2. Analitzant l’entorn, podem preveure situacions de risc i amenaces que podrien afectar la permanència de l’empresa i la seva solvència.
  3. Prevaldre i assegurar una gestió eficient i segura és possible, mitjançant la definició d’estratègies o alternatives i procediments de protecció.
  4. Cedec té experiència en les estratègies generals de gestió de risc. Us acompanyem durant aquest període de pandèmia i post-pandèmia.

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.