Family Partner

Planificar el futur de l'empresa programant una successió ordenada

19-02-2020

Equip CEDEC

Planificar el futur empresarial d'una família empresària pot sonar a utopia, però si analitzem el nostre dia a dia, tant personal com professional, cada dia planifiquem abans de programar el que fem, encara que les finestres de temps en què ho fem siguin tan immediates que no ho percebem.

Algunes planificacions són tan automàtiques que no les diferenciem, planifiquem viatges, estudis, carreres professionals, metes esportives, grans compres; i per a això programem una sèrie d'accions a realitzar per a aconseguir allò que hem planificat i ens hem marquem com a objectiu.

Us convido a reflexionar en les vostres pròpies planificacions d'algun dels aspectes detallats en el paràgraf anterior i veureu com, per a aconseguir aquest objectiu, professional, personal, esportiu, d'oci, etc, sense saber-ho heu planificat una sèrie d'accions que al seu torn s'han materialitzat en la programació i posada en marxa d'aquestes accions que us hauran portat a aconseguir l'objectiu.

Perquè tot això és aplicable a les famílies empresàries, al seu futur i a la seva durabilitat en el temps, generació rere generació. I allí està CEDEC, per a ajudar a planificar un relleu generacional ordenat, en el qual s'han de tenir en compte innombrables factors com podrien ser, econòmics, familiars, rendibilitat, necessitat, de negoci (i no precisament sempre en el mateix ordre).

Resumim com aconseguir planificar correctament per a programar amb exactitud:

 1. Identificar els principals dubtes i incerteses (personals, tècniques, recursos...)

 

 1. Tenir en compte els motius principals del fracàs: falta d'interessos comuns, falta d'harmonia en la família, negoci madur, situació financera i successor amb manca de competències de lideratge, sent aquests cinc motius els més comuns.

 

 1. És essencial que tots els involucrats sàpiguen diferenciar entre empresa i família, la primera, podríem dir que està “parametritzada” (mercat, rendiment econòmic, tecnologia, etc.) i per això és objectiva, es diferencia totalment de la segona, que és “emocional”, on regeix tot menys la racionalitat i l'objectivitat, i on prevalen els sentiments, les preferències i les emocions. Una mescla explosiva, que, si no s'és conscient d'això i no es gestiona molt bé, fa dinamitar la gran majoria de les successions en les empreses familiars.

 

 1. Diferenciar entre família, propietat i gestió, un altre gran problema a gestionar en les famílies empresarials. Les combinacions són variades, però totes elles han de quedar molt clares a l'hora de realitzar el relleu.

 

 1. Avantatges d'una successió ben planificada

 

 1. Millora la relació entre els components de la famíli

 

 1. Fomenta una cultura familiar consolidada en uns valors comuns.

 

 1. Minimitza els possibles conflictes entre la família i en defecte d'això soluciona, de forma anticipada, els que apareguin.
 2. Planifica el desenvolupament personal i professional del successor per a garantir, en la mesura que sigui possible, el lideratge d'aquest.

 

 1. Definir les diferents fases de la successió: consciència, compromís, coneixement, comprensió, confiança, comunicació, consell i programació.

 

 1. Ser CONSCIENTS que la família empresària necessita d'aquest relleu, i que no ha de ser reactiu, sinó que ha de ser proactiu, preparat i meditat, és a dir, planificat.

 

 1. És necessari verbalitzar el COMPROMÍS de continuïtat de l'empresa sota un control majoritari d'aquesta, sense oblidar possibilitats diferents a les que regeixin el govern de l'empresa en l'actualitat (si n'hi ha).

 

 1. Pot ser que no es tinguin els CONEIXEMENTS de com afrontar-ho, quins passos cal seguir, els temps a dedicar a la preparació del relleu i a la posada en marxa.

 

 1. Encara que sembli una obvietat, la COMUNICACIÓ a la família de la intenció de dur a terme un relleu i el pla que comporta, és una obligació ineludible per arribar a una bona fi (liderada pel que “cedirà el testimoni”).

 

 1. Generar la CONFIANÇA entre tots els membres de la família empresària no és només un treball del que cedirà el comandament d'aquesta, és un treball de tots, que han de fer les seves pròpies reflexions sobre aquest tema, sent conscients dels seus objectius i les seves limitacions (actuals i futures).

 

 1. Tots els components de la família empresària han de COMPRENDRE les decisions que es prenen, fonamentades en el compromís, les capacitats, necessitats i beneficis per a l'empresa, deixant de costat sentiments, subjectivitats que encaminades a garantir la continuïtat de l'empresa.

 

 1. La visió externa d'un tercer, donant CONSELL, veient coses que internament no poden/volen veure's, mediant entre la família per a arribar a consensos és un aspecte a considerar molt important i recomanable.

 

 1. La successió és un procés que ha de planificar-se (preveure els conflictes) i que està format per fites a PROGRAMAR, dins del termini i en la forma escaient. Realitzar aquesta planificació quan l'empresa està consolidada, amb uns bons comptes de resultats i ben ordenada facilita molt que aquesta programació es realitzi més “suau”; quan l'empresa no està en una situació “saludable” tot es complica i pot fins i tot trencar l'harmonia familiar necessària.

 

 1. En el Procés de Successió és necessari que es dimensioni l'àmbit i es defineixi una planificació dels diferents aspectes a considerar:

 

Normalment en el procés de successió s'han de tenir en compte tres aspectes fonamentals, que no tenen per què fer-se al mateix temps, però que haurien de ser inclosos en un Protocol Familiar, en el que es reflectiran les dimensions detallades a continuació i com es regularan:

 

 1. Cal definir la PROPIETAT de l'empresa (transmissió d'accions), tenint en compte aspectes fiscals, ja no tan sols de l'empresa, sinó dels receptors del nou patrimoni. Les limitacions legals, les peculiaritats de cada autonomia i els continus canvis legislatius obliguen a estar ben assessorats en el moment de la seva realització.
 2. El segon aspecte a considerar és el GOVERN de l'empresa, ja que, amb l'entrada de nous socis familiars, aquests poden voler interessos diferents, sent necessària la creació d'òrgans de govern que garanteixin un funcionament harmònic.
 3. El tercer aspecte a tenir en compte és la GESTIÓ de l'empresa, l'organització del dia a dia i la supervisió de la gestió per part de la família (retre-li comptes) poden obligar a dissenyar òrgans de govern que hauran de quedar ben clars a nivell de responsabilitats de cadascun d'ells. L'entrada de professionals externs o de propis components de la família, són aspectes a regular adequadament.

Resumint, si volem un futur reeixit de la nostra empresa haurem de planificar una successió ordenada, amb una programació adequada i amb l'ajuda d'un consell extern que mediï entre els participants i els conflictes que puguin sorgir.

També et pot interessar

Empreses familiars: no importa el país, hi haurà conflicte!

16-02-2021

Empreses familiars: no importa el país, hi haurà conflicte!

Les empreses familiars poden ser alemanyes, franceses o espanyoles, i totes s'enfronten a dificultats similars quan es tracta de la successió. Un article de The Economist, traduït per La Vanguardia, assenyalava que encara que les empreses familiars alemanyes són poderoses i reconegudes a tot el món, també sofreixen friccions a l'hora de cedir les regnes. ...

L'empresa familiar i els seus reptes en l'actualitat

Antonio Balaguer

16-11-2020

L'empresa familiar i els seus reptes en l'actualitat

La família empresarial sempre està plena de reptes. Entre aquests reptes és necessari destacar els següents: model de negoci, línies de comunicació, professionalització, implicació de les persones i relleu generacional. Encara que els analitzem per separat, els cinc estan íntimament relacionats. El model de negoci és el primer...

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.