És necessari un Comitè de direcció en una petita empresa?

10-03-2021

Equipo CEDEC

Pot semblar inútil o fins i tot una pèrdua de temps tenir un Comitè de direcció que es reuneix cada vegada que hi hagi decisions importants que prendre. No obstant això, Cedec recomana la creació d'un comitè de direcció per diverses raons.

Per a validar les decisions amb més retrospectiva

El gerent (i sovint fundador) de l'empresa pren les decisions estratègiques en solitari? Tenir un comitè executiu li permetria expressar les seves idees, confrontar-les amb altres punts de vista i prendre la decisió final amb ple coneixement de causa. Per tant, confrontar diferents punts de vista pot ser beneficiós. Ningú li llevarà la capacitat de decisió, però escoltar sempre és positiu.

Generar més suport per al projecte de l'empresa

En compartir les seves decisions en el comitè executiu, el director general comunica la seva visió de l'empresa als seus directius i permet així un veritable flux d'informació dels directius als seus equips. És una bona manera d'assegurar-se que tots es comprometen amb el projecte de l'empresa.
Reforçar el rendiment col·lectiu en paral·lel al rendiment individual
Com en el futbol, el rendiment individual no és res si no va acompanyat del treball en equip. El comitè de direcció pot ajudar els departaments a treballar millor entre si: Vendes amb Màrqueting, Logística amb Servei al client, etc.

Estalviar temps en la posada en comú d'idees

Quan tots reben instruccions al mateix temps, s'evita la distorsió dels missatges i el qüestionament de les decisions estratègiques. A més, reforça el valor dels directors per al seu equip, donant-los encara més legitimitat i lideratge.

Llavors, com es fa?

Cedec recomana, en primer lloc, tenir una idea clara dels punts forts de l'empresa: no tothom ha de ser present en el Comitè de Direcció, ja que, en cas contrari, la presa de decisions es fa difícil i les reunions poden ser llargues.

Cedec pot acompanyar a l'empresari en aquesta anàlisi dels punts forts presents en l'empresa.
En un segon pas, l'empresari pot convocar una primera reunió de tots els membres del Comitè de Direcció i comunicar les normes de funcionament, que haurà definit prèviament. Si tothom està d'acord, es pot constituir el Comitè de Direcció.

L'ideal és que es reuneixi amb la suficient freqüència per a poder dirigir l'empresa de manera òptima, però no amb massa freqüència per a no caure en la micro gestió.
A més, com en totes les reunions, és preferible haver elaborat un ordre del dia per endavant i haver preparat els elements que caldrà discutir durant la reunió. Això és més eficient.

Al final de cada reunió, tots han de tenir una llista de tasques pendents, que serà objecte de revisió en la següent reunió del comitè. Llavors és que la reunió ha estat un èxit i l'empresa pot continuar avançant en la direcció correcta.

També et pot interessar

Lifelong learning: avantatges per a tots

Juan Sánchez

26-11-2020

Lifelong learning: avantatges per a tots

Les empreses que creixen són les que s'adapten. És a dir, aquelles que han apostat decididament per una constant formació dels seus col·laboradors i tenen definida una estratègia d'empresa en aquest sentit, una filosofia basada en el creixement personal mitjançant l'aprenentatge constant, un objectiu clar del perfil professional que necessiten...

Lifelong learning:l'aprenentatge continu

Juan Sánchez

16-11-2020

Lifelong learning:l'aprenentatge continu

Si bé aquest terme s'ha donat a conèixer com a tal en els últims anys, sempre s'ha dit que la vida és un continu aprenentatge. Mai deixem d'aprendre. Les circumstàncies ens obliguen. Basta observar les actuals circumstàncies que ens han tocat viure a causa de la pandèmia provocada pel Covid19, el procés d'adaptació...

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.