Publicat per cedec el 24-10-2017

Treballar massa hores disminueix la productivitat dels treballadors

En els darrers anys s’està parlant molt de la conciliació laboral, la jornada intensiva, la racionalització dels horaris o el dret a no respondre trucades telefòniques que siguin de treball durant el temps lliure, però la veritat és que a Espanya els treballadors s’hi estan cada vegada més hores, i tots aquests conceptes semblen més una utopia que una possibilitat real. Com a conseqüència, està minvant la productivitat dels treballadors i, per tant, també la de les empreses.

A CEDEC creiem que és important que les empreses superin la cultura presencialista que impera al nostre país, i apostin per utilitzar mesures que afavoreixin la conciliació, ja que només d’aquesta manera aconseguiran atreure els millors treballadors, així com afavorir la seva creativitat i capacitat d’innovació. Per això, volem compartir aquest article d’Expansión en el qual s’expliquen les conseqüències de seguir augmentant la jornada laboral efectiva.A Espanya el nombre dhores treballades està augmentant i, de fet, durant el primer trimestre de l’any 2017 els treballadors van treballar un 4,5 % més de temps respecte a l’any anterior. La situació és encara pitjor en sectors com el de la construcció i el la indústria: si tenim en compte les zones, els canaris serien els que dediquen més hores del dia a treballar, mentre que les jornades laborals més raonables es trobarien a Euskadi.

En general, sortir de treballar a les sis de la tarda a Espanya sembla una missió impossible, fins i tot quan el contracte ho estipula d’aquesta manera. Les empreses premien els treballadors que passen més temps asseguts a la cadira (independentment del que hi facin) i aquells qui surten sempre a la seva hora són mirats amb recel, com si el seu compromís amb l’empresa fos menor.

No obstant això, el que mata el compromís del treballador, així com la seva productivitat i la capacitat de generar noves idees, és treballar un nombre dhores excessiu i aquest incentiu de ser presencialista. Això per no dir que, d’aquesta manera, les empreses obtenen professionals pitjors, ja que augmenta la rotació (els millors treballadors, com que es cremen aviat, busquen altres oportunitats) i es limita l’accés dels més talentosos a posicions superiors (ja que es prefereix ascendir a qui passa moltes hores a l’oficina).

Aquesta situació xoca frontalment amb els desitjos dels treballadors, que cada vegada valoren més el seu temps, i a vegades fins i tot prioritzen un bon horari respecte un sou més elevat. Les noves empreses del tipus start up s’estan aprofitant ja d’aquesta mentalitat, perquè saben que treballar menys hores és el millor reclam per captar talent sense augmentar excessivament dels costos. Mentrestant, la major part de les empreses tradicionals segueixen ancorades a la mentalitat de “com més temps passi un treballador a l’oficina, millor”, la qual cosa fa que perdin productivitat i que siguin menys competitives, tant al mercat laboral com al mercat de consum final.

Per això, des de CEDEC, Centro Europeo de Evolución Económica, animem a totes les petites empreses a establir noves estratègies i a modificar la seva organització per tal d’adaptar nous horaris, que permetin una millor conciliació entre la vida personal i la laboral, a més de respectar sempre el temps lliure dels seus treballadors. Evidentment, no tots els treballadors podran sortir de treballar a les sis, però sí que es poden implantar mesures per tal de garantir el compliment de les jornades laborals racionals, sempre anteposant la productivitat a la cultura presencialista. Només d’aquesta manera s'aconseguirà retenir el talent i assolir una implicació real dels treballadors amb l’empresa, que redundi en el creixement de la mateixa i l’excel·lència empresarial a llarg termini.

Imatge El cardiòleg a casa

0 Comentaris

Deixa el teu comentari

Campo obligatorio.
Campo obligatorio/erróneo.
Campo obligatorio.

Noticies Relacionades

Publicat per cedec el 25-02-2021

Aspectes que defineixen a un emprenedor amb carisma

La figura de l'emprenedor porta implícites una sèrie de característiques que la fan atractiva i magnètica; no obstant això, no tot empresari que s'obre camí en els negocis està dotat del carisma suficient. A l'hora d'aconseguir l'èxit en un projecte empresarial, establir relacions amb altres professionals o dissuadir a(...)

Publicat per cedec el 09-02-2021

La nova norma de registre d'igualtat retributiva en l'empresa

El pròxim 14 d'abril de 2021 entra en vigor la nova norma de registre d'igualtat retributiva entre homes i dones segons Reial decret 902/2020 del 13 d'octubre. Aquesta norma obliga a totes les empreses a demostrar que tenen una política equitativa de remuneracions, una mesura d'economia social que busca garantir la igualtat de salari front un treball del mateix valor,(...)

El valor de la informació

Rebi mensualment per e-mail articles i vídeos amb informació sobre gestió estratègica empresarial.

Subscrigui’s a la nostra Newsletter Informe Empresarial CEDEC.