Publicat per cedec el 04-02-2021

La importància de l'anàlisi DAFO per a un pla de negocis

Un anàlisi DAFO és aquell en el qual podem identificar les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats d'una empresa, tot això amb l'objectiu de desenvolupar una estratègia comercial sòlida. La pròpia paraula és un acrònim format per les inicials d'aquests quatre termes.

A CEDEC oferim serveis de consultoria d'organització estratègica a les empreses, tant pimes com familiars, amb l'objectiu d'ajudar-les a desenvolupar-se i establir unes sòlides bases sobre les quals créixer. L'elaboració d'un bon anàlisi DAFO és un aspecte rellevant per a saber que aspectes millorar i quins d'ells s'han de potenciar.

Tant les fortaleses com febleses es troben a l'interior de l'organització. Per exemple, una empresa que disposi de la patent d'un producte o servei compta amb una gran fortalesa per a consolidar la seva posició en aquest mercat i créixer. Per contra, una entitat que no posseeixi una planificació estratègica o un departament de recerca i desenvolupament té clares febleses respecte a les competidores que sí que comptin amb ells.

Aquests dos tipus de característiques poden variar amb el temps. Les febleses poden créixer, eliminar-se o reduir-se, i les fortaleses poden incrementar-se, però també perdre's.

D'altra banda, les oportunitats i amenaces provenen de l'exterior. Per exemple, tenir uns competidors molt forts i assentats, o treballar en un mercat els preus del qual deixen poc marge de guany, són amenaces que han de neutralitzar-se. Les oportunitats també arriben des de l'exterior, en forma d'innovacions o noves possibilitats d'inversió. Tant en un com en un altre cas, les condicions donades no es poden canviar perquè no depenen de la nostra empresa.

Aquest tipus d'anàlisi són molt útils com a forma d'avaluació i reflexió sobre l'entorn i el funcionament del negoci. Posen de manifest les circumstàncies canviants i les possibilitats de millora o riscos de crisis, sempre amb l'objectiu de respondre a elles d'una manera proactiva.

Una vegada que comptem amb els resultats d'aquest anàlisi, ens serviran per a desenvolupar un pla de negocis amb estratègies a curt i llarg termini. Podrem utilitzar les fortaleses per a aprofitar les oportunitats que hem detectat i, al seu torn, per a minimitzar les amenaces. Per exemple, una bona logística per a l'última milla pot ser una fortalesa de la nostra empresa i servir per a aprofitar l'oportunitat que ens brinda una alta demanda de productes a domicili. En la mateixa línia, és possible utilitzar les oportunitats que hem identificat per a desenvolupar estratègies que minimitzin les febleses i facin front o evitin les amenaces.

El procés de planificació en un negoci requereix un component estratègic, i és aquí on entra l'anàlisi DAFO. Una vegada realitzat, ha de revisar-se de manera periòdica per a adaptar-ho a la conjuntura del moment; un bon procés de planificació estratègica contribueix a un creixement més ràpid d'una empresa. A més, servirà com a guia estratègica i com a document de suport quan presentem un pla de negoci als patrocinadors per a sol·licitar finançament extern.

A CEDEC, consultoria d'organització estratègica líder a Europa en gestió, direcció i organització per a empreses familiars i pimes, aconsellem a les empreses en tots aquells aspectes a tenir en compte en la gestió d'una empresa. La realització d'un anàlisi DAFO és sens dubte un pas que els ajudarà a trobar solucions i obtenir recursos i eines per a aconseguir l'excel·lència empresarial.

0 Comentaris

Deixa el teu comentari

Campo obligatorio.
Campo obligatorio/erróneo.
Campo obligatorio.

Noticies Relacionades

Publicat per cedec el 06-07-2021

Quines competències ha de mostrar un comercial per a encaixar en el mercat actual?

El mercat laboral és cada vegada més competitiu en l'actualitat. Per això, és fonamental destacar a través de les pròpies habilitats i posar èmfasis en les nostres aptituds i actituds per a convertir-nos en la persona idònia per a exercir un càrrec determinat. Si ens centrem en la figura de l'assessor comercial, observem una(...)

Publicat per cedec el 13-05-2021

Què és dropshipping i com funciona?

Literalment, l'anglicisme “dropshipping” significa “deixar caure el paquet”, la qual cosa ja dóna pistes del significat d'aquesta modalitat de venda que, per a moltes empreses, pot resultar molt atractiva per la seva relativa facilitat a l'hora de comercialitzar una sèrie de productes.  A(...)

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.