Publicat per el 17-06-2021

Factors a tenir en compte per a preveure el tancament d'una empresa

El teixit productiu del nostre país agrupa companyies de tota mena, amb un futur brillant, bones idees de negoci i professionals altament qualificats per a portar-les a la pràctica. No obstant això, moltes d'elles fracassen i el tancament d'empreses s'ha convertit en una cosa més habitual del desitjat, situació que ja es donava abans de la recent crisi.  

La causa del tancament de les empreses sol radicar en problemes per falta de tresoreria, però els motius que es deriven fins a arribar a tal situació són molts. En CEDEC, consultoria d'Organització Estratègica líder a Europa en gestió, direcció i organització d'empreses, som plenament conscients de la complexitat que comporta la gestió d'una empresa. D'aquí, la importància d'un fer un seguiment constant de l'evolució del negoci per a, al primer indici, atallar les causes que puguin provocar tal situació.   

No hi ha dubte que alguns tancaments podrien haver-se evitat amb una bona gestió financera, tenint en compte alguns factors que danyen la salut de la nostra caixa. Detallem alguns factors a tenir en consideració abans d'arribar a un punt de no retorno que faci inviable el projecte empresarial. 

La falta de planificació estratègica o operativa constitueix una de les causes més comunes d'aquest fracàs, especialment en projectes de recent creació. Moltes empreses no disposen de mitjans per a superar períodes d'incertesa i acaben caient. La direcció de l'empresa ha de tenir visualitzats diferents escenaris, tant positius com negatius, i preveure possibles accions a implantar a casa un d'ells. 

La falta de previsió és una altra de les causes de el tancament de negoci. Fins i tot les companyies amb més expectatives de vendes han d'elaborar un estudi de mercat abans d'obrir i no confiar-se per pertànyer a un sector en auge, amb grans possibilitats d'èxit. L'anàlisi de la competència, de els nostres públics objectiu o el lloc d'obertura del negoci sol obviar-se sovint, amb les conseqüències negatives que poden derivar-se i, en molts casos, generar un percentatge de vendes menor al previst inicialment que repercutirà en la nostra caixa.

Respecte a el finançament, podríem pensar que una empresa acaba en tancament quan aquesta és insuficient. No obstant això, la majoria de les vegades obeeix a una mala distribució dels fons i, en conseqüència, no és possible superar etapes de menys ingressos o fer front a sobrecostos imprevistos de producció (en temps o diners) o de serveis necessaris.

D'altra banda, pot donar-se el fet de realitzar una mala planificació de l'estratègia de màrqueting, que pot resultar massa costosa o no tenir l'efecte de retorn desitjat. Moltes vegades els objectius no sempre estan ben fixats, la qual cosa condueix a una falta de efectivitat de les nostres accions i, en conseqüència, una mala gestió dels recursos disponibles per a dur-les a terme.

En aquest sentit, cal tenir en compte que els recursos operatius, humans, productius i econòmics solen ser mal gestionats en pensar que «com més, millor». És important que derroquem —almenys parcialment— aquest mite, ja que de res serviria tenir una ingent capacitat de negoci si no els aprofitem i rendibilitzem al màxim.

Finalment, el tancament del negoci es pot deure també a factors externs. El món empresarial està en constant canvi, i els negocis que no saben adaptar-se acaben perdent competitivitat i possibilitats d'èxit. Si anem al fons d'aquest problema, podem concloure que la por a la innovació i el baix grau de digitalització són decisius en aquest aspecte.

Així doncs, hem d'estar constantment millorant els mecanismes en el nostre model de negoci que millorin el flux de caixa i establir polítiques clares de cobrament dels nostres clients i pagament a proveïdors. Sense oblidar la revisió de pressupostos i anàlisis de desviament de costos per a detectar on hi ha fugides per sobre del que es preveu i prendre mesures abans que sigui tard. 

En definitiva, les empreses tanquen per nombroses causes, algunes d'elles són controlables o, com a mínim, predictibles. A CEDEC, consultoria d'Organització Estratègica per a tot tipus d'empreses aconsellem analitzar tots els factors que ens poden donar pistes de la marxa de l'empresa. Avançar-nos per a predir, planificar i, en cas necessari, virar la nostra gestió per a evitar situacions dramàtiques. L'àrea financera requereix una gestió proactiva. Només així, serà més fàcil aconseguir la Excel·lència Empresarial.

0 Comentaris

Deixa el teu comentari

Campo obligatorio.
Campo obligatorio/erróneo.
Campo obligatorio.

Noticies Relacionades

Publicat per el 22-04-2021

Què és el fons de comerç d'una empresa i com es calcula

Quan es vol valorar una empresa, no sols cal tenir en compte els actius tangibles i tot allò que reflecteixen els llibres de comptabilitat. També cal tenir en consideració tot el relacionat amb aquells intangibles que aporten valor a l'empresa. El fons de comerç és aquesta diferència entre el valor comptable i el preu de mercat. En CEDEC,(...)

Publicat per el 16-03-2021

Principals novetats de la declaració de la Renda 2021

Aquest pròxim mes comença la campanya de la declaració de la renda de l'exercici 2020, amb data d'inici a partir del 7 d'abril i últim dia de termini el 30 de juny. Enguany, l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) experimentarà petites modificacions a tenir en compte, encara que a priori, la gran majoria dels contribuents no(...)

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.