Publicat per cedec el 27-09-2016

Com es pot aconseguir que la retribució variable sigui atractiva per als treballadors

Acostumem a pensar que els salaris són una cosa fixa, una quantitat de què disposen els treballadors al començament de cada mes. No obstant això, hi ha empreses que proposen un model variable que a priori no atrau els treballadors. Al capdavall, això suposa que deixen de tenir la certesa de saber amb tota seguretat quants diners ingressaran a final de mes.

A CEDEC estem convençuts que, per a algunes pimes, implantar aquesta opció de retribució variable pot ser interessant. Ara bé, com podem convèncer els treballadors? En aquest article de Pymes y Autónomos que compartim aquí, s’explica precisament aquesta opció: com aconseguir que els treballadors considerin beneficiós un salari variable.

En primer lloc, el text recorda que el fonament de la retribució variable és que el sou depèn del treballador i no pas del lloc de treball, la qual cosa, d’entrada, hauria de motivar el treballador. D’aquesta manera, gràcies a la feina feta i a l’assoliment dels objectius propis, podrà aconseguir un salari més alt.

I com es fixa aquesta retribució? La compensació es fixa en funció de l’assoliment dels objectius, que inclouen tant la quantitat com la qualitat de la feina feta. Aquí també entren en joc les habilitats personals (especialment en sectors com el de les vendes, en què és important connectar amb el client) o variacions relacionades amb el lloc de treball, com en el cas de plusos per nocturnitat o per riscos de seguretat. En aquests casos, el salari varia en funció del nombre de torns de nit o de riscos assumits.

Com podem aconseguir que la retribució variable motivi el treballador? Especialment en els casos basats en l’assoliment d’objectius de quantitat i qualitat de la feina, el treballador ha de fer un esforç extra per aconseguir aquest plus al final de cada mes. Per a això, diu el text, és important que es donin les circumstàncies següents pel que fa a la retribució:

  • Ha de resultar atractiva. Si l’esforç extra que ha de fer el treballador és més gran que el plus monetari que percebrà a canvi, no li valdrà la pena i no se sentirà motivat.

  • Ha de ser justa. És a dir, si la feina extra del treballador ha de suposar un augment important per a la facturació de l’empresa, aquest augment hauria de quedar reflectit també en la seva retribució.

  • Ha de ser possible. Si els objectius no són realistes, el treballador en serà conscient i no farà aquest esforç extra que li demanem.

  • Ha de ser progressiva. El treballador hauria de començar a cobrar ja un petit plus en els primers nivells per poder veure com la seva retribució va augmentant conforme va assolint els objectius.


A CEDEC, Centro Europeo de Evolución Económica, creiem que és molt important que els treballadors puguin veure al final de cada mes que l’esforç els ha valgut la pena. D’aquesta manera, cada vegada estaran més motivats i ajudaran l’empresa a assolir l’excel·lència empresarial.

Imatge Serte Útil

0 Comentaris

Deixa el teu comentari

Campo obligatorio.
Campo obligatorio/erróneo.
Campo obligatorio.

Noticies Relacionades

Publicat per cedec el 25-02-2021

Aspectes que defineixen a un emprenedor amb carisma

La figura de l'emprenedor porta implícites una sèrie de característiques que la fan atractiva i magnètica; no obstant això, no tot empresari que s'obre camí en els negocis està dotat del carisma suficient. A l'hora d'aconseguir l'èxit en un projecte empresarial, establir relacions amb altres professionals o dissuadir a(...)

Publicat per cedec el 09-02-2021

La nova norma de registre d'igualtat retributiva en l'empresa

El pròxim 14 d'abril de 2021 entra en vigor la nova norma de registre d'igualtat retributiva entre homes i dones segons Reial decret 902/2020 del 13 d'octubre. Aquesta norma obliga a totes les empreses a demostrar que tenen una política equitativa de remuneracions, una mesura d'economia social que busca garantir la igualtat de salari front un treball del mateix valor,(...)

El valor de la informació

Rebi mensualment per e-mail articles i vídeos amb informació sobre gestió estratègica empresarial.

Subscrigui’s a la nostra Newsletter Informe Empresarial CEDEC.