Business Intelligence

BUSINESS INTELLIGENCE o INTELLIGENCE BUSINESS

20-10-2020

Des de CEDEC creiem fermament en la digitalització, i, en aquests moments en què vivim, donem una gran importància a avançar en processos digitals que permetin aprofitar el que ens ofereix la tecnologia amb l'objectiu final de millorar les condicions de treball i augmentar la productivitat.

Creiem tant en aquest procés que estem implantant en els nostres clients mòduls de Business Intelligence que permetin als empresaris utilitzar la informació en el procés de presa de decisions.

No obstant això, en tota la nostra relació amb els empresaris, no oblidem que la base de l'èxit i del bon funcionament de les empreses està en el “saber fer” dels empresaris, en la seva intuïció i en la seva capacitat per a prendre decisions i assumir riscos fins i tot en les pitjors condicions.

Per tant, abans que el Business Intelligence està el Intelligence Business?

No llevem importància als sistemes de digitalització, automatització, interpretació de dades, predicció de resultats, … al contrari, creiem en ells i els defensem.

Però, no podem oblidar que tots aquests sistemes, processos i aplicacions han d'estar al servei d'una estratègia empresarial, d'una idea de negoci, d'uns objectius predefinits.

Per tant, per important i prometedor que sigui un sistema, una tecnologia o un procés; és solament una eina de treball, valuosa; però una eina. Important i estratègica; però una eina.

Llavors què és el fonamental? què és el més important?

La nostra experiència és que el valor fonamental està en el projecte empresarial, el valor que ha aconseguit atresorar l'empresari amb els seus mètodes, les seves eines, el valor dels seus col·laboradors i la seva capacitat per a liderar el projecte.

Llavors, si l'important és el projecte què és el que ha de fer-se?

El que ha de fer-se és una reflexió permanent sobre el projecte empresarial, les circumstàncies de cada moment i la forma en què el projecte s'adapta a aquestes circumstàncies; l'evolució dels nostres mercats i veure si això ens ofereix oportunitats que puguem incorporar al nostre projecte.

En resum, hem de fer que el projecte evolucioni adaptant-se als nous temps, les noves circumstàncies, els col·laboradors de què disposem, … a les noves situacions.

I és aquí on els processos de Business Intelligence són fonamentals, com una ajuda a aquest procés d'evolució.

Per això oferim els nostres sistemes de Business Intelligence, perquè siguin una ajuda als empresaris a evolucionar en el context d'una reflexió sobre el seu projecte empresarial, evolució que ha de ser constant i permanent.

També et pot interessar

Intel·ligència Artificial en l'empresa? Sí, però amb coneixement

Juan Sánchez i Oriol Colomer

07-04-2020

Intel·ligència Artificial en l'empresa? Sí, però amb coneixement

Des de mitjan segle passat la intel·ligència artificial (IA), forma part de les nostres vides. L'evolució és imparable i arribarà a tots els àmbits de la nostra existència. La intel·ligència artificial és una realitat. És una realitat en el món empresarial des de fa uns anys. No existeix empresa que no...

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.