Publicat per el 04-03-2021

Preguntes i respostes sobre la Societat Limitada de Formació Successiva

En la constitució de qualsevol empresa, la forma jurídica pot adoptar diferents tipus de societats mercantils que s'adapten més a cada tipus de projecte. Una d'elles és la Societat Limitada de Formació Successiva una forma legal que pot resultar interessant en uns certs casos.

CEDEC, consultoria d'Organització Estratègica líder a Europa en gestió, direcció i organització d'empreses recomanem que, abans d'iniciar qualsevol projecte que obligatòriament comportarà tràmits i gestions, es plantegi com és la forma jurídica que més s'adapta a les seves necessitats.

Entre elles, la Societat Limitada de Formació Successiva (SLFS) és una societat mercantil en la qual no és necessari aportar un capital mínim. El seu règim és comparable al de les Societats de Responsabilitat Limitada. La principal diferència entre aquestes dues radica en les obligacions relacionades amb la protecció de terceres persones, incloent determinats límits a les retribucions que els socis o administradors poguessin assignar-se.

En realitat, la SLFS pot considerar-se un subtipus societari que posteriorment es transformarà en una Societat Limitada quan s'hagi aportat, de manera voluntària i escalonada, el capital social mínim requerit per la llei per a aquesta mena de societats. En cas de liquidació d'aquesta societat, si el patrimoni del qual disposa no és suficient per a cobrir els pagaments, són els administradors els qui es veuran obligats a abonar la xifra que estigui fixada en la llei. Generalment s'exigeix un capital mínim de 3.000 € per a cobrir eventualitats d'aquest tipus.

Cal apuntar que les participacions socials no es poden aportar mitjançant títols, anotacions en compte ni accions de qualsevol tipus. Si a l'hora de crear la societat qualsevol integrant desitja fer una aportació, haurà de ser reflectida a través d'un document oficial i públic, i la seva propietat pertanyerà exclusivament al soci que la proporciona tret que s'indiqui el contrari.

Les principals característiques de les SLFS són les següents:

• Generalment és necessari un mínim 3.000 € per a cobrir deutes. No existeix un capital màxim.

• Només es permet aportar béns que poden valorar-se econòmicament.

• La responsabilitat dels socis en cas d'haver-hi deutes socials es limita a les seves aportacions.

• Existeix una àmplia llibertat per a arribar a pactes i acords entre els socis.

• Resulta molt adequat per a petites i mitjanes empreses, constituïdes per socis ben identificats i amb un nivell d'implicació alt.

• No existeix un límit de socis. A més, és possible crear òrgans d'administració sense canviar els estatuts, podent controlar l'accés de persones alienes.

• El règim jurídic que les defineix és més flexible que el de les societats anònimes.

• Com a inconvenient, cal destacar que es restringeix la transmissió de les participacions excepte a familiars de socis.

En CEDEC, consultoria d'Organització Estratègica per a empresa, assessorem els nostres clients cap a la consecució de l'excel·lència empresarial amb projectes empresarials sòlids i amb capacitat d'expansió. Definir que tipus d'empresa volem tenir en un futur no deixa de ser el primer pas en aquest llarg recorregut.

0 Comentaris

Deixa el teu comentari

Campo obligatorio.
Campo obligatorio/erróneo.
Campo obligatorio.

Noticies Relacionades

Publicat per el 31-03-2021

Aspectes fonamentals per a seguir el propi camí emprenedor

El camí de l'emprenedor està replet d'obstacles que no són insalvables. Durant el trajecte s'aconseguiran  triomfs, però també hi haurà errors. No obstant això, després d'aprendre de ells i continuar treballant amb el ferm convenciment de les nostres possibilitats, veurem com les recompenses(...)

Publicat per el 26-03-2021

El repte d'impulsar l'empresa en l'era post covid

Ningú podia imaginar les conseqüències derivades de la crisi del coronavirus. Avui, poc més d'un any després, ens hem acostumat a conviure amb la pandèmia. El seu efecte ha estat devastador tant a nivell econòmic com humà, i així com en el personal les vacunes són un horitzó(...)

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.