Salari mínim interprofessional per a 2021 (30/09/2021)


Des de CEDEC, vetllant sempre pels interessos dels nostres clients, seguim amb atenció les iniciatives públiques que posen a la disposició de l'entramat empresarial del país ajudes i plans de recuperació.
 

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER A 2021


Marc normatiu

Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2021 (BOE de 29 de setembre).

Quantia del salari mínim interprofessional

El salari mínim per a qualsevol activitat en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en les quantitats següents, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos:

• 32,17 euros/ dia

• 965 euros/ mes

En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d'aquell.

Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i dies festius. Si es realitzés jornada inferior es percebran a prorrata.

Al salari mínim s'addicionaran, en el seu cas, els complements salarials i l'import corresponent a l'increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a prima o amb incentiu a la producció.

Entrada en vigor i període de vigència

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 30 de setembre de 2021 i farà efecte durant el període comprès entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2021, procedint, en conseqüència, l'abonament del salari mínim establert en el mateix amb efectes de l'1 de setembre de 2021.

(font CECO)Des de CEDEC, ens posem a la seva disposició per a definir al costat de vostès aquells projectes que podrien ser de major interès per al creixement de la seva empresa. Nostra contrastada experiència com a organització especialitzada en consultoria empresarial, ens dota d'elements de judici suficients per a estructurar amb vostès una adequada sortida a l'actual situació que viu la seva empresa a causa de la pandèmia. Considerem, d'altra banda, que l'actual situació hauria de convertir-se en un punt de partida del teixit empresarial espanyol. Arriben temps de reinventar-se.

No dubtis a contactar amb nosaltres, per a acordar una cita en la qual podran compartir amb els nostres especialistes les teves inquietuds.COMUNICACIÓ CEDEC

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.