Contestem preguntes dels nostres clients (3) (02/04/2020)

Bon dia,

Hem rebut més preguntes dels nostres clients i volem compartir amb vostès les respostes:

Sent jubilat actiu, tenint una penalització de la meitat de la meva paga i tenint una S.L. de la qual tinc la meva nòmina i pagant els meus impostos corresponents, puc incloure'm al ERTO presentat per la meva empresa? L'ERTO que vaig presentar va ser per falta de producció.

Per a nosaltres no és convenient incloure-li al ERTO, ja que a l'estar en edat de jubilació no percebrà cap compensació de l'ERTO. No és tant que no pugui, és que incloure'l no comporta cap benefici per a vostè ni tampoc per a l'empresa.
El més convenient per a vostè, en la nostra opinió i amb les dades de què disposem, és passar a jubilació completa, amb el que passaria a percebre el 100% de la pensió, en comptes del 50% que percep ara.

•  A la meva empresa, tres socis són autònoms i cobren nòmina. Poden entrar al ERTO?
 
Els tres socis que cobren nòmina ho són sota el seu caràcter d'autònoms societaris. En aquest cas cal incloure'ls en l'ERTO però els efectes que això té per als tres són diferents que per a la resta de personal, ja que tenen dret a les prestacions extraordinàries per cessament d'activitat sempre a condició que els seus ingressos disminueixin un 75 % respecte del mateix mes de l'any passat o la mitjana mensual de l'últim semestre. És per això que entenem que s'han d'incloure a l'ERTO, per justificar aquesta disminució. A més, deixaran de pagar les quotes del RETA el temps que duri la suspensió. Aquesta suspensió, inicialment, només durarà mentre durin les situacions excepcionals actuals, i no està clar si s'estendrà més enllà de l'estat d'alarma o no. En aquest últim punt li aconsellem anar seguint els aclariments del Ministeri de Treball ja que hi ha algunes informacions contradictòries al respecte.

• Dins de l'ERTO hi pot haver treballadors que els afecti un 100% i altres quedar-se a mitja jornada i altres sense que els afecti? Una vegada un treballador comença l'ERTO a mitja jornada es pot posar 100% d'ERTO? O començar treballant a temps complet i passar posteriorment a 50%?
 
Es pot barrejar empleats treballant, altres a mitja jornada i altres amb el contracte completament en suspens. Els canvis en aquestes llistes requereixen una modificació de l'ERTO que és possible en el SEPE; però atenció: no és possible incloure personal que no hagi estat inclòs per mitjà d'una modificació, cal desistir l'expedient i iniciar de nou.

• Si l'ERTO no és per força major l'empresa ha de mantenir sis mesos la plantilla o això només és en el cas que sigui l'ERTO de força major?
 
El requisit de manteniment de la plantilla per sis mesos és només per a l'ERTO de força major; però cal tenir en compte el constant canvi de les normatives o els aclariments que ens arriben a cada moment.
D'altra banda, al cap de setmana es va decidir en Consell de Ministres la prohibició dels acomiadaments mentre duri la crisi de coronavirus. Lògicament queda clar que aquesta mesura canvia la situació i s'ha de mantenir la plantilla mentre duri la prohibició. En aquest sentit hem d'estar molt atents a les mesures i aclariments que van sorgint al respecte.

• Si no és per força major, als treballadors se'ls descomptarà de l'atur que tinguin aquest període que passin a l'ERTO?

Encara que l'ERTO no sigui per força major, la prestació per desocupació que percebin no consumirà els drets que cada empleat hagi acumulat. Aquesta situació ha estat confirmada pel Ministeri de Treball en el document Guia_adicional-RD Llei-8-2020 que pot trobar en el següent enllaç:
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf

• Com paga l'empresa a la seguretat social pels treballadors que estan en ERTO? Tant de la part empresarial com de treballador...
 
Quan un empleat està en ERTO té el contracte suspès, per tant no existeix QUOTA OBRERA. La QUOTA PATRONAL es paga íntegrament si l'ERTO és per causes objectives i si fos per FORÇA MAJOR es paga el 25% en les empreses de més de 50 treballadors i res per a les que tinguin menys de 50.
Per a més informació, vegeu aquest document de Preguntes Freqüents del Ministeri de Treball on es pot trobar informació interessant.

Més preguntes? No dubtin a contactar-nos al correu especial: questions@cedec.cat

Cordialment,

 

La Direcció de CEDEC

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.