Contestem preguntes dels nostres clients (2) (31/03/2020)

Bon dia,

Hem rebut més preguntes dels nostres clients i volem compartir amb vostès les respostes:

Sempre es parla d’ERTO per a empreses obligades a tancar per l'estat l'alarma (bars, restaurants, gimnasos ...). Però les empreses no obligades a tancar (activitats essencials), tenen els mateixos drets i condicions? M'ho estic plantejant per la meva empresa on diversos treballadors tenen feina, i fan teletreball, però en altres departaments s'ha aturat tot.

L’ERTO es pot modular: uns departaments o activitats de l'empresa poden recórrer a aquesta mesura quan l'activitat hagi parat totalment, mentre que d’altres departaments o activitats poden seguir treballant des de casa amb el seu contracte habitual. També és possible la reducció de jornada.
Els ERTO a les empreses obligades a tancar es tramitaran com a cas de força major, mentre que la resta d'empreses podran acollir-se a aquesta tramitació només si poden justificar que el tancament és per força major i sempre a criteri de l'administració que podrà o no acceptar aquesta consideració.
Lògicament l'alternativa és tramitar l’ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. En aquest cas no hi ha exempció de pagament de la quota patronal de la Seguretat Social i el tràmit és més llarg que els de força major. El requisit bàsic consisteix a poder justificar documentalment les causes que justifiquin la sol·licitud de l'ERTO, sempre a criteri de l'Administració.

•    Pertanyem al sector de manteniment de superfícies de subministrament d'alimentació, de manera que hem de seguir treballant per garantir el servei. Estan els meus treballadors obligats a seguir exercint la seva feina al seu lloc de treball? Si pateixen un contagi poden denunciar-me?

Cal considerar el contingut de l'article 6 del RDL 8/2020 on s'indica que els treballadors que tinguin responsabilitats familiars (fills, gent gran, malalts, ....) poden sol·licitar una reducció de jornada que pot arribar a el 100%. És cert que el RDL indica que han de posar-se d'acord empresa i treballadors, però és una alternativa per als casos en què es donin les circumstàncies i que pugui vostè adaptar-se a les peculiaritats de cada un dels seus empleats.
D'altra banda, resulta del tot imprescindible que els empleats prenguin les adequades mesures de protecció, tant derivades dels riscos laborals tradicionals, com les específiques que es corresponguin amb l'actual situació.
Entenem que si l'empresa cobreix totes aquestes situacions i posa en coneixement del seu personal la necessitat de protecció, la responsabilitat és l'habitual en tota relació laboral. No obstant això, recomanem a cada empresa en aquesta situació efectuar una revisió dels seus riscos laborals i la revisió de les mesures de protecció i la seva efectiva utilització per part de tot el seu personal.

A la meva empresa es va a presentar un ERTO per força major pel coronavirus, voldria saber si en el dia que es presenta la sol·licitud, cal enviar els treballadors a casa, o mentre la sol·licitud està en procés i no hi ha resposta, els treballadors poden seguir treballant fins que ens diguin si ens ho concedeixen o no.

Confirmem que el dia en què es fa la presentació de l'ERTO s'ha d'interrompre la prestació de la feina als afectats (cal enviar els treballadors a casa).
D'altra banda, informem que el termini de resposta de l'administració per a un ERTO de força major és de 5 dies hàbils i que s'aplica el silenci administratiu positiu, és a dir, si no hi ha resposta de l'administració, es considera aprovat. Vegeu Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19, pàgina 12, pregunta 27


Si tenen alguna pregunta, no dubtin a contactar-nos al correu especial: questions@cedec.cat. Els respondrem el més aviat possible.

Cordialment,
 

La Direcció de CEDEC

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.