Com afecten els ERTO les empreses i els treballadors? (24/03/2020)

La crisi del coronavirus, així com les mesures adoptades per aconseguir contenir la pandèmia, han dut a una aturada econòmica sense precedents arreu del món. Les botigues físiques han hagut de tancar, el turisme s’ha reduït a zero, moltes indústries han suspès la producció per garantir la seguretat dels treballadors i, a moltes companyies, l’activitat s’ha limitat al mínim imprescindible, amb l’aplicació de torns o la reducció del nombre d’hores. Tot això suposa una pèrdua d’ingressos d’un valor incalculable a què poques empreses poden fer front, sobretot si la situació s’allarga unes quantes setmanes més. Entre les mesures anunciades pel Govern per fer front a aquesta crisi, els ERTO exprés seran, probablement, una de les primeres a què recorreran milions de negocis.

A CEDEC sabem que l’estat d’alarma ha obligat moltes empreses, especialment les petites i mitjanes, a reaccionar de manera ràpida i a suprimir l’ocupació mentre duri aquesta situació excepcional. Així, són nombroses les companyies que ja s’han acollit, o que ho faran ben aviat, als expedients de regulació temporal d’ocupació. Per això compartim aquest article de Las Provincias en què s’explica què són els ERTO i com s’aplicaran.

Un ERTO suposa la suspensió temporal de la relació laboral d’una empresa amb una part dels seus treballadors. És a dir, l’acomiadament de part de la plantilla durant un període determinat de temps. A més, es pot aplicar tant per a la suspensió de la feina, com per a una reducció de la jornada dels treballadors.

Encara que es tracta d’una figura que ja existia, en la situació actual s’ha buscat agilitar-ne els tràmits i aplicació, per això es resoldran en un termini màxim de set dies tots els ERTO provocats per les mesures per lluitar contra el coronavirus, per evitar el contagi dels treballadors o per prendre precaucions d’aïllament col·lectiu. A més, se simplifica el procés per acollir-se a aquesta mena d’ERTO, de manera que les empreses només hauran d’enviar a l’autoritat laboral un informe que vinculi la sol·licitud amb el perjudici ocasionat pel coronavirus. També es redueix de 15 a 7 dies el període de consultes amb els representants dels treballadors.

A més, tots els treballadors tindran dret a cobrar atur en aquests ERTO, encara que no hagin acumulat el nombre de dies cotitzats necessaris per optar a la desocupació. De la mateixa manera, i com a mesura per protegir els treballadors, aquesta prestació no computarà a efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts. Pel que fa a l’import de la prestació, serà del 70 % de la base reguladora durant els sis primers mesos, i del 50 % a partir del setè. En cas de reducció de jornada, es cobrarà de manera proporcional en funció del nombre d’hores reduïdes.

Pel que fa a les empreses, les de menys de 50 treballadors estaran exonerades de pagar les cotitzacions, mentre que les més grans en pagaran el 25 %. A més, només podran acollir-se a aquest tipus d’ERTO les empreses que es comprometin a mantenir l’ocupació durant almenys 6 mesos després de la data de represa de l’activitat.

A CEDEC, Consultoria d’Organització Estratègica, som conscients que la situació generada pel coronavirus farà disparar els ERTO com a mesura de protecció, ja que per a moltes empreses resulta vital ajustar els costos laborals mentre duri l’aturada econòmica. Si estalviem salaris i cotitzacions, resultarà més senzill enfrontar-se a aquestes setmanes d’ingressos reduïts (o nuls) i permetrà a les companyies aconseguir més liquiditat i fer front de manera més sanejada a la represa de l’activitat econòmica habitual una vegada s’hagi aconseguit frenar l’expansió del coronavirus.

Per saber més sobre les mesures de ERTO, consultar aquesta Guia Pràctica d'aplicació de mesures de caràcter laboral de la CEPIME i de la CEOE

Si tenen alguna pregunta, no dubtin a contactar-nos al correu especial: questions@cedec.cat . Els contestarem el més aviat possible.

Cordialment,

La Direcció de CEDEC

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.