Ajudes per a la reactivació empresarial a causa del COVID-19 (09/11/2020)

Des de CEDEC, vetllant sempre pels interessos dels nostres clients, seguim amb atenció les iniciatives de les diverses administracions de l'estat, que posen a la disposició de l'entramat empresarial del país ajudes i plans amb l'objectiu de reactivar i donar suport financer a aquelles empreses que han iniciat processos d'inversió, adaptació o creixement en aquests complexos moments en els quals l'ens trobem a conseqüència de la Covid19.
 
Observem que les diverses administracions tant estatals com autonòmiques i locals tenen preparats o estan en procés de preparació diversos plans de reactivació econòmica destinats a superar, amb la màxima celeritat, els efectes de la Covid19. Cada administració, dins de les seves competències, ha creat els seus propis plans d'ajuda enfocats a la singularitat empresarial de la seva comunitat o àrea d'influència administrativa.
 
Seguidament els informem de les diferents ajudes que hem identificat, indicant la comunitat i l'enllaç, per a accedir a aquesta. Han de tenir en compte que l'accés a les ajudes es regeix pel lloc on està establerta la seu social de l'empresa.

  • Andalucía

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/actualidad/noticias/detalle/236065.html
 

  • Catalunya

https://web.gencat.cat/es/detalls/article/pla-reactivacio-economica-i-proteccio-social

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
 

  • Galicia

https://www.conselleriadefacenda.es/es/sala-prensa/notas-de-prensa-portada/-/publicador/nnlkX45wnaNr/content/el-plan-
de-reactivacion-y-dinamizacion-incluye-una-dotacion-de-mas-de-3-000-millones-para-recuperar-la-actividad-
economica-y-el-empleo-y-para-fortalec?p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1


https://ceg.es/blog-covid/sites/default/files/assets/files/CEG-Ayudas_COVID19_04062020.pdf
 

  • La Rioja

https://sie.fer.es/esp/Asesorias/Economico_financiero/COVID19/AYUDAS_FINANCIACION_CONTABILIDAD_
ECONOMICO_FINANCIERO/AYUDAS_ADER/ORDEN_DEA332020_18_Junio_que_aprueba_Bases_Reguladoras_
Ayudas_ejecucion_PLAN_DE_REACTIVACION_ECONOMICA_COVID19_DE_LA_RIOJA/webDoc_28994.htm

 

  • Murcia

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4528/pdf?id=787038

https://mcusercontent.com/da7ff8bf80b5128c833210b1d/files/f5841da5-8b15-4794-ba0d-0fc16c482e5b/03_Convocatoria_Programa_RIS3MUR_COVID19_v7_DEF_COPIA_.pdf
 

  • Vitoria

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_700ca027_1720c4698fa__7df8
 
 

També hem de considerar les associacions i federacions d'empreses que, a més de proposar plans, poden canalitzar o facilitar ajudes per a la reactivació econòmica.

 
http://fiab.es/fiab-presenta-un-plan-para-la-reactivacion-del-sector-y-la-economia-espanola/

https://www.femeval.es/Informacion-Coronavirus/AYUDAS.html
 

Des de CEDEC, ens posem a la seva disposició per a definir al costat de vostès aquells projectes que podrien ser de major interès per a la reactivació de la seva empresa. Nostra contrastada experiència com a organització especialitzada en consultoria empresarial, sens dubte, ens dota d'elements de judici suficients per a estructurar amb vostès una adequada sortida a l'actual situació que viu la seva empresa a causa de la pandèmia. Considerem, d'altra banda, que l'actual situació hauria de convertir-se en un punt de partida del teixit empresarial espanyol. Arriben temps de reinventar-se.
 
No dubti a contactar amb nosaltres, per a acordar una cita en la qual podran compartir amb els nostres especialistes les seves inquietuds.

 

La Direcció de CEDEC
Una pregunta?
questions@cedec.cat

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.