Noves mesures sanitàries: ús de la mascareta (20/04/2022)

Com estava previst, el Consell de Ministres ha aprovat avui que les màscares deixin de ser obligatòries en la majoria dels espais interiors, inclosos els centres educatius o els esdeveniments multitudinaris. La mesura entrarà en vigor aquest dimecres després de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Link:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/boe-a-2022-6449.pdf


A continuació presentem totes les claus:

Quines són les excepcions?

 

 • Hospitals, centres de salut, farmàcies i altres centres, serveis i establiments sanitaris. Els pacients ingressats en hospitals no estaran obligats a portar màscara a les seves habitacions.
 • Centres sociosanitaris. La màscara no serà obligatòria per a les persones majors en les seves residències, però sí per als treballadors i per als visitants quan es trobin en zones comunes.
 • Avions, trens, autobusos, telefèrics i transport públic en general, encara que no en estacions, parades o andanes. En el cas dels vaixells, la màscara serà obligatòria quan no sigui possible mantenir la distància mínima de 1,5 metres.

Què ocorre en les oficines?

 • “Amb caràcter general”, la màscara no serà obligatòria en oficines i altres entorns laborals.
 • No obstant això, “els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, i d'acord amb la corresponent avaluació del risc del lloc de treball, podran establir les mesures preventives que estimin convenients, inclòs el possible ús de la màscara”.

En quins casos es continua recomanant l'ús de màscara?

 • Encara que la màscara deixa de ser obligatòria per a la majoria dels casos, el Govern recomana un “ús responsable” per a determinats grups de població o situacions que puguin presentar riscos:
 1. Població vulnerable: persones majors de 60 anys, inmunocomprometidas, amb malalties de risc o embarassades.
 2. Professorat amb factors de vulnerabilitat.
 3. Esdeveniments multitudinaris o aglomeracions.
 4. Reunions familiars o privades amb persones que presentin algun factor de vulnerabilitat.
 5. Esperant que aquesta informació sigui de tu interès.

Si necessites ajuda o tens dubtes no dubtin a contactar amb nosaltres.


COMUNICACIÓ CEDEC

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.