Informació Econòmica (Febrer 2022)

DIRECTRIUS GENERALS DEL PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI I DUANER-2022

Des de CEDEC, vetllant sempre pels interessos dels nostres clients, seguim amb atenció les iniciatives públiques que posen a la disposició de l'entramat empresarial del país ajudes i plans de recuperació.

Marc normatiu

Resolució de 26 de gener de 2022, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2022 (BOE de 31 de gener).

Contingut

El Pla Estratègic 2020-2023 recull l'orientació de l'actuació de l'Agència Tributària en els pròxims anys i constitueix l'instrument central de planificació.

En el primer semestre de 2021, es va aprovar l'Addenda al Pla Estratègic 2020-2023, que recull l'actualització de les línies d'actuació inicials per a adaptar-les, d'una banda, a la situació provocada per la pandèmia internacional i, per un altre, a les noves circumstàncies en un entorn econòmic i tecnològic molt canviant, compromís reflectit en el component 27 del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, dedicat a la prevenció i lluita contra el frau. Està prevista en breu l'aprovació d'una nova Addenda al Pla Estratègic 2020-2023 que reculli una nova actualització d'aquest. Per això, el Pla Anual de Control Tributari i Duaner desglossa les actuacions a dur a terme per l'organització en l'exercici 2022 en línia amb el que s'estableix en el Pla Estratègic i les seves Addendes, i té la pretensió d'impulsar noves línies d'actuació.

Les directrius del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2022 giren entorn de cinc grans pilars:

– Informació i assistència.

– Prevenció dels incompliments. El foment del compliment voluntari i prevenció del frau.

– La recerca i les actuacions de comprovació del frau tributari i duaner.

– El control del frau en fase recaptatòria.

– La col·laboració entre l'Agència Tributària i les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes.

Més informació

Per a més informació punxi AQUÍ

(FONT:CECO)

Esperant que sigui del teu interès.

COMUNICACIÓ CEDEC

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.