Finances Corporatives

El món de les finances corporatives

08-10-2019

Jordi Cónsul

Director General GBO S.A.

Accedir al perfil

La missió de CEDEC consisteix a comprendre l'empresari, els seus objectius, desitjos i necessitats. Un cop coneguts, investiguem quines situacions, persones o circumstàncies impedeixen a l'empresari assolir-los. Després detectar-los, analitzem com "sortejar" aquests obstacles, proposant els plans necessaris per iniciar el camí. Un cop consensuat el camí, acompanyem a l'empresari en el transcurs d'aquests plans; guiant-lo en el camí traçat, ajudant-lo a sortejar les noves dificultats que apareguin, convertint-nos en el seu col·laborador més pròxim. És una experiència apassionant...

Fins que no va començar la crisi dels anys 2008/2009, la principal preocupació dels empresaris en l’aspecte financer era la disponibilitat de línies de finançament per les necessitats diàries de les empreses (finançar les vendes, les compres...). Tot això en un context de facilitat per l’obtenció de crèdit.

Després de començar la crisi, la situació va canviar completament i obtenir crèdit es va convertir en una missió gairebé impossible.

Llavors, què fer? Com abordar les necessitats de l’empresa? Com gestionar el creixement?

Aquestes preguntes aborden els efectes del problema, però no la seva causa. Per descomptat, respondre-les és important, perquè les dificultats financeres són una amenaça que pot acabar per posar en risc la viabilitat de la pròpia empresa; però hem de veure les Finances Corporatives des d’un altre punt de vista.

Les finances corporatives han de ser planificades com es fa amb la resta dels factors de l’empresa (el subministrament de materials, la producció, el servei als clients, les necessitats de personal). Molt més, en un context de dificultats per obtenir recursos financers.

Les finances s’han de veure com una part de l’activitat de l’empresa, i en relació amb l’activitat de la resta de les seves àrees.

Posem un exemple: si venem una gran quantitat de producte o servei a un client que està en una situació financera delicada, al revisar el nostre compte de resultats veurem una xifra excel·lent, al veure el nostre balanç pensarem que tot és normal, només a l’espera del venciment de la data de cobrament. Potser la nostra tresoreria presenti alguna tensió si hem d’avançar alguna quantitat als nostres proveïdors. Però només a curt termini, estarem molt contents. Les Finances Corporatives vistes de manera aïllada no ens diuen res.

Què passarà si el nostre client no pot pagar-nos fins que, a la vegada, vengui el seu producte? El desequilibri que això ens provocarà pot generar problemes seriosos.

Posem un altre exemple: per un error en la confecció de les tarifes, fem una venda extraordinària (suposa el 25% de les nostres vendes anuals) amb pèrdues. D’entrada, estarem molt contents. Com que és un error a la tarifa, no ens en donem compte fins que tot el cicle de producció o de prestació dels serveis haurà finalitzat. Quan ja és tard.

En aquell moment, res es pot corregir. La nostra revisió dels estats financers no ens ha indicat res fins que tot el producte / servei està fet, facturat i cobrat.

Sigui un problema de dificultats en l’obtenció de finançament o sigui per problemes derivats dels nostres clients, en Finances Corporatives, la clau està en considerar-les en la seva globalitat i en el seu context. En ser capaços de llegir entre les nostres finances l’efecte de les decisions preses durant la nostra producció, les nostres vendes, les nostres compres o la nostra prestació de serveis.

Les finances corporatives no són un “món a part” de la resta de l’empresa, estan intrínsecament vinculades amb l’activitat de la resta de les àrees, tradueixen a números les nostres accions. La seva lectura correcta ?tenint en compte el seu context? ens permet avançar les nostres necessitats, preveure les nostres dificultats, corregir els seus efectes i anticipar-nos als problemes.

A CEDEC sabem que la planificació de la tresoreria, la confecció del pressupost econòmic, el control del compliment del pressupost, l’anàlisi de les tendències en els indicadors de gestió, l’equilibri patrimonial, l’anàlisi financer del balanç... són, tots ells, sistemes extraordinàriament útils en la gestió de les Finances Corporatives.

Però cap d’aquests elements té importància per sí sol; només si s’emmarquen en un moment concret, en una empresa en particular, en un context econòmic, geogràfic i sectorial definit... Per això, han de ser analitzats com un més dels elements de l’empresa.

Així, des de CEDEC, acompanyem als empresaris per veure, analitzar i entendre les Finances Corporatives i totes les seves eines com una manera de visualitzar i preveure el resultat de les seves decisions. Permetent, a més, prendre les mesures de correcció que les converteixin en un element valuós per la gestió empresarial.

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.