CEDEC Analytics

Com prendre una de les decisions més importants de la seva vida?

13-09-2019

Luis Feliu

Director General CEDEC S.A.

Accedir al perfil

"CEDEC humanitza a las empreses, ajuda als empresaris en l'evolució de les seves empreses"

Analitzar una empresa familiar a través del treball dels nostres analistes és viure una experiència única de reflexió i d’immersió en el món de l’empresa; relacionant informació, causes i efectes, desitjos i objectius, i realitats internes i externes per poder proposar solucions concretes, factibles, realistes i adaptades a la situació, que permetin a l’empresari i a la seva família prendre les millors decisions.

L’ésser humà s’ha enfrontat sempre, tant des del punt de vista personal com col·lectiu, a múltiples dilemes durant la història de la Humanitat. De la correcta elecció entre les alternatives possibles en depèn en gran part el seu progrés i evolució. Per això, la naturalesa ens ha ofert un regal meravellós: el lliure albir, és a dir, la CAPACITAT DE DECIDIR.

Per tant, es pot deduir que de la qualitat de les decisions que prenem en depèn, en gran part, el nostre desenvolupament personal. D’altra banda, en funció de l’activitat i del paper que la vida ens ha reservat a cada un de nosaltres, la quantitat de decisions a les quals ens hem d’enfrontar pot ser molt variada. Però es fa patent que, al món de l’empresa, el número de decisions a prendre i la seva importància estan molt per sobre de la mitja.

El Grup CEDEC, com a col·laborador privilegiat en GESTIÓ ESTRATÈGICA EMPRESARIAL, viu diàriament amb els empresaris aquest procés de presa de decisions. De fet, podríem dir que vivim al món de la presa de decisions, ja que és l’única via pel progrés empresarial (a no ser que vulguem deixar a mans de l’atzar o de tercers el nostre futur. A les empreses, precisament, quelcom que diferencia la propietat, els directius, els comandaments i els treballadors és la limitació en la presa de decisions. Com més amunt pugem en la jerarquia, més importants i crítiques són les decisions a prendre.

Els elements que afavoreixen la presa de decisions correcta són múltiples: la identificació del problema, l’anàlisi de les alternatives, el coneixement dels recursos disponibles i l’adequació a una determinada estratègia empresarial. Però, al Grup CEDEC sabem que el més important, l’inici de tota decisió, depèn de la QUALITAT DE LA INFORMACIÓ DISPONIBLE.

De totes maneres, a diferència d’altres tipus d’intervencions, als projectes FAMILY PARTNER, el procés d’identificació del problema o de les necessitats; així com l’anàlisi de les voluntats, ambicions i alternatives estratègiques; JA INFLUEIX LA PRESA DE DECISIONS.

És molt important en aquesta fase actuar amb molta prudència, empatia i voluntat d’acostament entre totes les parts, calidesa humana, professionalitat i experiència. Els errors durant aquesta primera fase poden ser fatals i impedir tot el possible acostament posterior per rebutjos emocionals i viscerals.

CEDEC HA AJUDAT A MILERS D’EMPRESES FAMILIARS A FER COMPATIBLE LA UNITAT FAMILIAR AMB EL PROGRÉS EMPRESARIAL, I POSEM TOT AQUEST BAGATGE A LES SEVES MANS.

Analitzar una empresa familiar a través del treball dels nostres analistes és viure una experiència única de reflexió i d’immersió en el món de l’empresa; relacionant informació, causes i efectes, desitjos i objectius, i realitats internes i externes per poder proposar solucions concretes, factibles, realistes i adaptades a la situació, que permetin a l’empresari i a la seva família prendre les millors decisions.

 

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.