Visualitza la newsletter en el seu navegador | Visualiza la newsletter en su navegador
Setembre 2020
Septiembre 2020
Newsletter Nº 47
CEDEC
Segueix-nos Twitter ICO
 
www.cedec-group.com/es - www.cedec-group.cat/ca
era digital
LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL
 
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha presentat la nova Agenda Digital, que portarà el nom d'Espanya Digital 2025. Inclou prop de 50 mesures agrupades en deu eixos estratègics amb els quals, durant els pròxims cinc anys, es pretén impulsar el procés de transformació digital del país, de forma alineada amb l'estratègia digital de la Unió Europea, mitjançant la col·laboració públic-privada i amb la participació de tots els agents econòmics i socials.

Espanya Digital 2025 centrarà els seus objectius en l'impuls a la transformació digital del país com una de les palanques fonamentals per a rellançar el creixement econòmic, la reducció de la desigualtat, l'augment de la productivitat i l'aprofitament de totes les oportunitats que brinden les noves tecnologies, amb respecte als valors constitucionals i europeus, i la protecció dels drets individuals i col·lectius.
Per la importància crucial que tenen en el futur de les empreses, destaquem els següents dos eixos estratègics de la transformació digital:

Accelerar la digitalització de les empreses, amb especial atenció a les pimes. Es fixa com a meta que almenys el 25% del volum de negoci de les pimes provingui en 2025 del comerç electrònic.


Transitar cap a una economia de la dada, garantint la seguretat i privacitat i aprofitant les oportunitats que ofereix la Intel·ligència Artificial cn l'objectiu que, almenys, el 25% d'empreses usin Intel·ligència Artificial i Big Data dins de cinc anys.

CEDEC és el partner estratègic imprescindible en aquesta transformació, per tecnologia, coneixement i experiència.
 
 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
 
 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado la nueva Agenda Digital, que llevará el nombre de España Digital 2025. Incluye cerca de 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos con los que, durante los próximos cinco años, se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país, de forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea, mediante la colaboración público-privada y con la participación de todos los agentes económicos y sociales.

España Digital 2025 centrará sus objetivos en el impulso a la transformación digital del país como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos.
Por la importancia crucial que tienen en el futuro de las empresas, destacamos los siguientes dos ejes estratégicos de la transformación digital:

Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las pymes. Se fija como meta que al menos el 25% del volumen de negocio de las pymes provenga en 2025 del comercio electrónico.


Transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial con el objetivo de que, al menos, el 25% de empresas usen Inteligencia Artificial y Big Data dentro de cinco años.

CEDEC es el partner estratégico imprescindible en esa transformación, por tecnología, conocimiento y experiencia.
Articles
 
 
 
COVID 19
 

Ajudes per a la reactivació empresarial a causa del
COVID-19

 
Des de CEDEC, vetllant sempre pels interessos dels nostres clients, seguim amb atenció les iniciatives de les diverses administracions de l'estat, que posen a la disposició de l'entramat empresarial del país ajudes i plans amb l'objectiu de reactivar i donar suport financer a aquelles empreses que han iniciat processos d'inversió, adaptació o creixement en aquests complexos moments en els quals l'ens trobem a conseqüència de la Covid-19.
 
 
 
 
COVID-19
 
 
 
 
 
Les claus perquè els bons líders gestionin millor els seus equips en temps de coronavirus

Les claus perquè els bons líders gestionin millor els seus equips en temps de coronavirus

 
Poc importa on estiguin els seus empleats o les condicions que marquin el seu context: els bons líders sempre són capaços de tirar endavant la feina i d’incentivar el seu equip per potenciar les seves qualitats. Fins i tot en situacions complicades, com la crisi del coronavirus i els canvis obligats que han hagut de portar a terme les empreses, els bons líders disposen de coneixements i habilitats innates per gestionar la feina dels seus equips de la millor manera possible. 
 
 
 
LA CLAVES DE GESTIONAR EQUIPOS
 


Artículos

 
 
 
 
COVID 19
 

Ayudas para la reactivación empresarial a causa del
COVID-19

 
Desde CEDEC, velando siempre por los intereses de nuestros clientes, seguimos con atención las iniciativas de las diversas administraciones del estado, que ponen a disposición del entramado empresarial del país ayudas y planes con el objetivo de reactivar y dar soporte financiero a aquellas empresas que han iniciado procesos de inversión, adaptación o crecimiento en estos complejos momentos en los que la nos hallamos como consecuencia de la Covid19.
 
 
 
COVID -19
 

 
 
 
 
GESTION EQUIPOS
 

Las claves que hacen que los buenos líderes gestionen mejor sus equipos en tiempos de coronavirus

 
Poco importa dónde estén sus empleados o las condiciones que marquen su contexto: los buenos líderes siempre son capaces de sacar adelante el trabajo y de incentivar a su equipo para potenciar sus cualidades. Incluso en situaciones complicadas, como la crisis del coronavirus y los cambios obligados que han tenido que llevar a cabo las empresas, los buenos líderes cuentan con conocimientos y habilidades innatas para gestionar el trabajo de sus equipos de la mejor manera posible.
 
 
 
ARTICULO
 


Noticies-Noticias
 

 
 
 
FARELL
 

VIDEO TESTIMONIO: SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.

 


SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.és una empresa familiar, que va néixer en 1942, porta 78 anys en el sector de subministraments industrials i subministraments per a la construcció. Coneixen a CEDEC des de fa 30 anys.
  

 ****

SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A. es una empresa familiar, que nació en 1942, lleva 78 años en el sector de suministros industriales y suministros para la construcción. Conocen a CEDEC desde hace 30 años.

 
 
 
TAVOLA
 
 

 

Els nostres clients ens escriuen

Nuestros clientes nos escriben
 
 
 
RIERA COMERCIAL D'ALIMENTACIO
JOAQUIM 
DISTRIBUIDORA D'ALIMENTACIÓ I BEGUDES Banyoles - Girona

RIERA COMERCIAL D'ALIMENTACIÓ S.L.

 

Han estat 8 setmanes d'intens treball per part d'ambdues parts. Els primers dies amb I‘analista vàrem tenir una primera idea de com podria ser l'actuació a la nostra empresa però sense estar-ne molt convençuts. Han sigut les següents 7 setmanes amb el Responsable de Projectes que hem vist clarament la manera de treballar de CEDEC i allò positiu que pot ser per la nostra empresa. Com ja he dit, han sigut uns dies molt intensos, en alguns casos esgotadors, que han permès veure el negoci en la seva totalitat, la competència, l'entorn... d'una altra forma que no havíem vist prèviament. Això ha provocat una motivació extra per tothom començant per gerència i continuant per tot el personal de l'empresa.

 
RIERA COMERCIAL D'ALIMENTACIO
 
 
 
 
OIL FISHING
BENZINERA Puerto de Santa Maria-Cádiz

OIL FISHING, S.L.

 

CEDEC llegó casi por casualidad, no eramos conscientes de la falta de control sobre nuestro negocio y decidimos apostar por su propuesta, lo que no imaginábamos es que el día que tenían que venir a nuestras instalaciones se decretó el estado de alarma por la Covid19, desgraciada situación, pero acertada decisión la que tomamos.

No sabíamos que esperar, además la situación del estado de alarma, confinamiento, caídas en las ventas, etc. hacían presagiar el peor escenario y en ese momento llegó CEDEC y nos sirvió para generar confianza en nuestro proyecto, nos guió en una estrategia planificada y nos abrió los ojos al control y la buena gestión de los números.

 
OIL FISHING
 
Hem elaborat aquestes NOTÍCIES CEDEC per mantenir-nos en contacte permanent amb tots els nostres clients amb els quals hem tingut l’ocasió de col·laborar durant aquests anys. 
 
 
Hemos elaborado estas NOTICIAS CEDEC para mantenernos en contacto permanente con todos nuestros clientes, con los que hemos tenido la ocasión de colaborar durante estos años. 
 
 
Segueixi’ns a les Xarxes Socials
 
Siguenos en las Redes Sociales
 
Mantingui’s al dia de totes les novetats de CEDEC. Podrà conèixer les nostres últimes notícies i accedir a continguts d’actualitat rellevants per la seva empresa.

Manténgase al día de todas las novedades de CEDEC. Podrá conocer nuestras últimas noticias y acceder a contenidos de actualidad relevantes para super empresa.
 
 
 
Llegir més
 
 
 
 
Llegir més
 
 
 
 
 
 
CEDEC
 
www.cedec-group.com/es - www.cedec-group.cat/ca
BARCELONA
CEDEC 
WORLD TRADE CENTRE ALMEDA PARK (WTC)
Plaça de la Pau, s/n Edifici 7 planta 3ª
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
web@cedec.es
web@cedec.cat
T: +34 933 181 515
 
Si desitja deixar de rebre la newsletter, faci clic aquí.. Si desea dejar de recibir la newsletter, haga clic aquí. En relació amb la normativa de protecció de dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició d'acord amb el que estableix la nostra política de privacitat aquí.
Si desea dejar de recibir la newsletter, haga click aquí. En relación con la normativa de protección de datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de acuerdo a lo establecido en nuestra política de privacidad aquí.
Copyright © CEDEC HOLDING S.A 2020