Juny 2020
Junio 2020
Newsletter Nº 45
CEDEC
Segueix-nos Twitter ICO
 
 
Gestionar el xoc a curt termini i
imaginar l'estratègia a llarg termini

 
 
La missió dels empresaris és mirar al futur: repensar plans i organitzacions en diferents escenaris. Aquesta crisi canviarà per sempre la forma en què veiem i gestionem el negoci i posarà a les empreses davant vells desafiaments, com el retorn de les fronteres, els nacionalismes, i els bloquejos i encariment del moviment de persones i mercaderies, i nous, com la gestió de riscos des d'un punt de vista estratègic. Aquesta visió a llarg termini no limitada a resoldre els problemes més urgents serà necessària per a crear un negoci nou i més resistent.

La gestió de riscos és un aspecte cada vegada més crucial en els negocis. No obstant això, la crisi causada per
COVID-19 ha demostrat quant treball han de fer encara les empreses en aquest sentit. Avui dia, encara amb massa freqüència, la gestió de riscos en l'empresa es limita a escenaris més o menys predictibles, més o menys complexos, però sempre vinculats només a l'esfera de negoci i sempre gestionat des del punt de vista del compliment a curt termini d'objectius i obligacions i no des d'un punt de vista estratègic.

Això ja no és suficient avui. Aquesta crisi ho està demostrant. El risc és un aspecte generalitzat i intrínsec de la societat contemporània, interconnectada i globalitzada, que es mou i canvia a una velocitat mai vista, per la qual cosa és imprescindible implantar un mecanisme de gestió de riscos, inclosos els riscos geopolítics, socials i sanitaris, i que, a més, siguin predictius per a minimitzar al màxim les seves conseqüències.
 
Gestionar el shock a corto plazo e
imaginar la estrategia a largo plazo

 
 
La misión de los empresarios es mirar al futuro: repensar planes y organizaciones en diferentes escenarios. Esta crisis cambiará para siempre la forma en que vemos y gestionamos el negocio y pondrá a las empresas ante viejos desafíos, como el retorno de las fronteras, los nacionalismos, y los bloqueos y encarecimiento del movimiento de personas y mercancías, y nuevos, como la gestión de riesgos desde un punto de vista estratégico. Esta visión a largo plazo no limitada a resolver los problemas más apremiantes será necesaria para crear un negocio nuevo y más resistente.

La gestión de riesgos es un aspecto cada vez más crucial en los negocios. Sin embargo, la crisis causada por
COVID-19 ha demostrado cuánto trabajo tienen que hacer todavía las empresas en este sentido. Hoy en día, todavía con demasiada frecuencia, la gestión de riesgos en la empresa se limita a escenarios más o menos predecibles, más o menos complejos, pero siempre vinculados sólo a la esfera de negocio y siempre gestionado desde el punto de vista del cumplimiento a corto plazo de objetivos y obligaciones y no desde un punto de vista estratégico.

Esto ya no es suficiente hoy. Esta crisis lo está demostrando. El riesgo es un aspecto generalizado e intrínseco de la sociedad contemporánea, interconectada y globalizada, que se mueve y cambia a una velocidad nunca vista, por lo que es imprescindible implantar un mecanismo de gestión de riesgos, incluidos los riesgos geopolíticos, sociales y sanitarios, y que, además, sean predictivos para minimizar al máximo sus consecuencias.
Articles
 
 
webinar consul
 

CEDEC presenta el seu webinar sobre l'El Pla financer POST-COVID19 en l'Associació de l'Empresa Familiar de Castella- La Manxa

 
Associació de l'Empresa Familiar de Castella - La Manxa va organitzar una interessant conferència a través d'un webinar que abordarà aspectes clau per a la correcta implementació d'un Pla Financer Post-Covid en les empreses. Amb la participació de CEDEC, consultoria líder a Europa en gestió, direcció i organització per a empreses familiars, es parlarà del contingut i gestió en l'empresa familiar d'un pla financer que ajudi a superar aquest període d'incertesa posterior a la pandèmia.
---
 
Asociación de la Empresa Familiar de Castilla - La Mancha organizó una interesante conferencia a través de un webinar que abordará aspectos clave para la correcta implementación de un Plan Financiero Post-Covid en las empresas.
Con la participación de CEDEC, consultoría líder en Europa en gestión, dirección y organización para empresas familiares, se hablará del contenido y gestión en la empresa familiar de un plan financiero que ayude a superar este periodo de incertidumbre posterior a la pandemia.
 
 

 
webinar consul
 
 
 
 
Canvis que impacten en l’estratègia de màrqueting i negoci de les pimes


Canvis que impacten en
l’estratègia de màrqueting i
negoci de les pimes

 
Internet ha canviat la percepció que tenim del temps. En tan sols un mes, una tendència pot quedar obsoleta i completament oblidada, encara que la seva repercussió hagi estat vital. Ara més que mai, hem d’estar pendents dels canvis que impacten en l’estratègia de màrqueting per tal de poder adaptar-nos-hi i aplicar-los al negoci amb la finalitat d’evolucionar. 
 
 

Canvis que impacten en l’estratègia de màrqueting i negoci de les pimes
 

 
 
 
10 tendències que podrien ser claus en l’era post-COVID-19
 

10 tendències que podrien ser claus en l’era post-COVID-19

 
Reactivar l’economia i recuperar la normalitat són dues de les principals prioritats un cop controlada la pandèmia de la COVID-19. Per fer-ho, s’haurà de tenir en compte la forma en què el món està canviant i les noves tendències que podrien ser claus en aquesta “nova normalitat” que ens espera. 
 
 

articulo
 


Artículos
 
 
Cambios que impactan en la estrategia de marketing y negocio de las pymes
 

Cambios que impactan en la estrategia de marketing y negocio de las pymes

 
Internet ha cambiado la percepción que tenemos del tiempo. En tan solo un mes, una tendencia puede quedar obsoleta y completamente olvidada, aunque su repercusión haya sido vital.  Debemos estar más que nunca pendientes de los diferentes cambios que impactan en la estrategia de marketing para poder adaptarnos y aplicar dichos cambios al negocio con el fin de evolucionar. 
 
 
ARTICULO
 
 
 
10 tendencias
 

10 tendencias que podrían ser claves en la era post-COVID

 

Reactivar la economía y recuperar la normalidad son dos de las principales prioridades una vez controlada la pandemia del COVID-19. Para hacerlo, se deberá tener en cuenta la forma en la que el mundo está cambiando y las nuevas tendencias que podrían ser claves en esta “nueva normalidad” que nos espera. 

 
 
 10 tendencias
 

 
Els nostres experts escriuen

Nuestros expertos escriben
 
 
llicó d'humanitat
JOAQUIM 
JORDI MUNTANÉ Lideratge & Comunicació

COVID 19: Llicó d'humilitat, el seu efecte a l'empresa

 

La pandèmia ha alterat profundament els nostres hàbits i estils de vida durant el confinament. Hem hagut d 'alentir la nostra activitat i alterar els nostres costums de manera que s´ha aprofundit a la vida familiar tenint que augmentar la nostra capacitat de tolerància i respecte.

 
lliç´0 humilitat
 
 
 
Intel·ligència Artificial en l'empresa? Sí, però amb coneixement
JUAN SÁNCHEZ I ORIOL COLOMER Business Intelligence

Intel·ligència Artificial en l'empresa? Sí, però amb coneixement

 

Des de mitjan segle passat la intel·ligència artificial (IA), forma part de les nostres vides. L'evolució és imparable i arribarà a tots els àmbits de la nostra existència. La intel·ligència artificial és una realitat.

És una realitat en el món empresarial des de fa uns anys. No existeix empresa que no utilitzi l'un o l'altre sistema que contingui elements propis de la intel·ligència artificial. De fet, qualsevol sistema informàtic és part principal d'un sistema d'intel·ligència artificial i, s'ha convertit en una cosa imprescindible en el món empresarial.

 
INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL
 
 

 
 
Segueixi’ns a les Xarxes Socials
 
Siguenos en las Redes Sociales
 
Mantingui’s al dia de totes les novetats de CEDEC. Podrà conèixer les nostres últimes notícies i accedir a continguts d’actualitat rellevants per la seva empresa.

Manténgase al día de todas las novedades de CEDEC. Podrá conocer nuestras últimas noticias y acceder a contenidos de actualidad relevantes para super empresa.
 
Llegir més
 
 
Llegir més
 
 
 
 
CEDEC
 
www.cedec-group.com/es - www.cedec-group.cat/ca
BARCELONA
CEDEC 
WORLD TRADE CENTRE ALMEDA PARK (WTC)
Plaça de la Pau, s/n Edifici 7 planta 3ª
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
web@cedec.es
web@cedec.cat
T: +34 933 181 515
 
Si desitja deixar de rebre la newsletter, faci clic aquí.. Si desea dejar de recibir la newsletter, haga clic aquí. En relació amb la normativa de protecció de dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició d'acord amb el que estableix la nostra política de privacitat aquí.
Si desea dejar de recibir la newsletter, haga click aquí. En relación con la normativa de protección de datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de acuerdo a lo establecido en nuestra política de privacidad aquí. Copyright © CEDEC HOLDING S.A 2020